Snickarmästare Jan Pettersson tilldelades Kungliga Patriotiska Sällskapets Hantverksmedalj

Under kvällens Gesäll- och mästarbrevsutdelning i Stockholms Stadshus fick snickarmästaren Jan Pettersson ta emot Kungliga Patriotiska Sällskapets Hantverksmedalj, en medalj som inte har delats ut sedan 2013.

Snickarmästare Jan Petterson har gjort en stor gärning inom snickaryrket och är ofta anlitad av de mest kända inredningsarkitekterna. Idag har han tilldelats Kungliga Patriotiska Sällskapets Hantverksmedalj, en medalj som senast delades ut 2013.

Jan Pettersson tog sitt gesällbrev 1971 och följde upp med mästarbrevet 1980 inom möbelsnickaryrket. Sedan 1973 har han drivit eget inredningssnickeri, Janax Snickeri AB. Under åren har snickeriet levererat inredningar till såväl kontor och restauranger som andra offentliga miljöer över hela Sverige.

Jan Pettersson valdes till ordförande för Stockholms Snickarmästareförening 1993, en post han innehade till 2013, längre än någon företrädare, vilket vittnar om hans kompetens.

”Snickarmästare Jan Pettersson är inte bara en skicklig och driftig hantverkare själv. Han har också på ett väsentligt sätt bidragit till att utveckla svenskt näringsliv, vilket är en målsättning för Kungliga Patriotiska Sällskapet. Exempelvis har han bidragit till en utbyggnad av hantverksutbildningarna, utveckling Hantverksakademin och ett återinförande av lärlingssystemet på gymnasial nivå”, säger Marianne Reuterskiöld, ständig sekreterare Kungliga Patriotiska Sällskapet.

Även företrädare för hantverksbranschen lovordar snickarmästare Jan Pettersson:

”Jan Pettersson har ett brinnande engagemang och entusiasm för snickaryrket och har gjort ett enastående arbete för att främja yrket under alla år han har varit verksam”, kommenterar Gustaf Lüning, ordförande för Stockholms Snickarmästareförening.

”För oss inom hantverksbranschen är Jan Petterssons gärning för utvecklingen och utbyggnaden av hantverksutbildningarna en mycket betydelsefull insats”, säger Stefan Fritzdorf, ordförande för Stockholms Hantverksförening, och fortsätter: ”Under Jan Petterssons tid som ordförande kunde Stockholms Hantverksförening bygga upp en skola med en modern hantverksutbildning från grunden, Hantverksakademin”.

”Snickarmästare Jan Pettersson har som få andra hantverkare bidragit till hantverksyrkenas utveckling, hantverksorganisationernas fortlevnad och inte minst lärlingsutbildningarnas återtåg i Sverige”, säger Peter Frosch, ordförande för Hantverkarnas Riksorganisation.

För mer information kontakta: 
Marianne Reuterskiöld, ständig sekreterare Kungliga Patriotiska Sällskapet, tel. 070-367 76 46, e-post: marianne.reuterskiold@kungligapatriotiskasallskapet.se

Johan T Sterndal, VD Stockholms Hantverksförening, tel. 08-442 78 41, e-post: johan.sterndal@hantverkarna.se

Stockholms Hantverksförening är en näringspolitisk organisation med Stockholms hantverkare i fokus. Vi arbetar för att statusen och villkoren för hantverket ska förbättras på alla områden. Arbetet är branschöverskridande och bygger till stor del på väl fungerande samarbeten med andra organisationer och myndigheter. www.hantverkarna.se/stockholm

Taggar:

Om oss

Hantverkarna är Sveriges näringslivsorganisation för hantverksföretag och hantverksföreningar. Vi är en partipolitisk obunden organisation som värnar hantverket och hantverkarna i hela landet. Vi arbetar för att statusen och villkoren för hantverket och hantverkarna ska förbättras på alla områden. Arbetet är branschöverskridande mellan våra medlemsgrupper. Tillsammans talar vi med en röst. Tillsammans är vi Hantverkarna. Hantverkarna samlar drygt 20 medlemsföreningar. Tillsammans representerar vi över 4000 hantverksföretagare från Sollefteå i norr till Hässleholm i söder.

Prenumerera