Varför vill inte eleverna gå en lärlingsutbildning?

Sedan lärlingsförsöket på gymnasial nivå infördes på
yrkesprogrammen för 7-8 år sedan har intresset från ungdomarna minskat
drastiskt för den utbildningsformen. I och med införandet av GY11 , Jan
Björklunds skötebarn, minskade intresset för yrkesutbildning i allmänhet men
lärlingsutbildningar i synnerhet. Den främsta anledningen är att de som väljer
en yrkesutbildning inte får den viktiga allmänna högskolebehörigheten. För
visst är det så att eleverna oavsett om de väljer en yrkesutbildning gärna vill
gardera sig mot ett framtida byte av yrke. 
Ja, eleverna kan välja till de ämnen som behövs för att få allmän
högskolebehörighet men det vet säkert Jan Björklund också, det är inte många
som gör det. Kommer man ny till en skola med nya kompisar, nya lärare och en
massa nya ämnen är man inte speciellt kaxig och väljer inte till någonting. Vi
inom Hantverkarnas Riksorganisation och Stockholms Hantverksförening har under
lång tid föreslagit Jan Björklund att låta alla gymnasielever som går en
yrkesutbildning få med sig högskolebehörigheten från början men med möjlighet
att kunna välja bort den till förmån för mera studier eller praktik i
yrkesämnena.  Tyvärr har vi inte fått
någon respons från utbildningsministerns departement. Från Ibrahim Baylan har
vi däremot fått respons som driver den här frågan så vid ett regeringsskifte
kanske den här frågan löser sig. Vilket i sin tur innebär att fler söker sig
till gymnasiets yrkesprogram för det behövs för vår tillväxt. Idag är intresset
för yrkesprogrammen så lågt att det redan nu saknas många duktiga hantverkare, den
bristen kommer att öka mycket framöver då många hantverkare går i pension och
det märks en stor efterfrågeökning av hantverkstjänster.

En annan bidragande orsak till att intresset för
yrkesutbildningar har minskat, trots att 90-95% av de som går ut ett
yrkesprogram får jobb, är Jan Björklunds mantra att det är skoltrötta och de
med låg studiemotivation som går en yrkesutbildning. Detta sammanhang är
speciellt starkt för de som går en lärlingsutbildning enligt Jan Björklund. Och
vilken, vilken ungdom vill börja en utbildning som vår utbildningsminister
tycker är till för de skoltrötta?  Det är
precis tvärt om en elev på en lärlingsutbildning måste vara både praktisk och
studiemotiverad. En hantverkare, Jan Björklund, 
använder både huvudet och händerna .

Hantverkarnas Riksorganisation 
Peter Frosch

Ordförande

Tel 070-6332948

Stockholms Hantverksförening

Stefan Fritzdorf

Ordförande

Tel 070-8808520

Johan T Sterndal

VD

070-6426443

Hantverkarnas Riksorganisation är Sveriges största intresseorganisation för hantverkare. Stockholms Hantverksförening representerar Hantverkarna i stockholmsregionen.

Taggar:

Om oss

Hantverkarna är Sveriges näringslivsorganisation för hantverksföretag och hantverksföreningar. Vi är en partipolitisk obunden organisation som värnar hantverket och hantverkarna i hela landet. Vi arbetar för att statusen och villkoren för hantverket och hantverkarna ska förbättras på alla områden. Arbetet är branschöverskridande mellan våra medlemsgrupper. Tillsammans talar vi med en röst. Tillsammans är vi Hantverkarna. Hantverkarna samlar drygt 20 medlemsföreningar. Tillsammans representerar vi över 4000 hantverksföretagare från Sollefteå i norr till Hässleholm i söder.

Prenumerera