Volvo Bussar och HANZA tecknar avsiktsförklaring om strategiskt samarbete

Volvo Bussar har tecknat en avsiktsförklaring med kontraktstillverkaren HANZA om att leverera komponenter till bussfabrikerna i Europa. Samarbetet ger HANZA möjlighet att expandera sin nuvarande verksamhet i Värmland genom att förlägga delar av den nya tillverkningen till Volvos tidigare fabrik i Säffle.

”Vi undersöker kontinuerligt möjligheterna att utveckla vår strategiska komponentsförsörjning, säger Håkan Karlsson, Executive Vice President, Business Areas, i Volvokoncernen. ”I HANZA har vi funnit en bred tillverkningspartner, som dessutom kan hjälpa oss att ta till vara den stora kompetens som byggts upp i Säffle. Det är med glädje vi ser att vårt arbete kan ge möjligheter att skapa nya jobb åt tidigare Volvo-medarbetare.”

HANZA är en av Nordens snabbast växande kontraktstillverkare, vars affärsmodell bygger på att upprätthålla en långsiktig tillverkning i Sverige i kombination med en egen global produktion. Tillverkningskoncernen har i dag 13 fabriker i sex länder, varav fyra i Sverige.

”Vi ser en stor potential för våra fabriker i Värmland, bland annat tack vare närheten till Norge”, säger Erik Stenfors, koncernchef HANZA. ”Genom samarbetet med Volvo kan vi utöka vårt erbjudande till att även omfatta nya tillverkningsteknologier i Säffle.”

Samarbetet med Volvo bedöms medföra arbete för omkring 50 personer.

”Det här är ett riktigt positivt besked för vår kommun", säger Sven Junzell, Kommunchef, Säffle kommun. "Vi har sett hur HANZA skapat arbetstillfällen i Värmland och haft flera samtal rörande en etablering här i Säffle. Med hjälp av dagens besked kan vi konkretisera diskussionen och se hur vi kan stödja dem i planerna på en ny fabrik.”

Parterna kommer nu att utarbeta en detaljerad plan för samarbetet, vilken kommer att presenteras under hösten. I den ingår samarbete inom ett flertal tillverkningsteknologier såväl globalt som i den nya planerade HANZA- enheten i Säffle.

För mer information, kontakta gärna:

Erik Stenfors, koncernchef HANZA, 0709-50 80 70, erik.stenfors@hanza.com

Helena Lind, Manager Media Relations Volvo Buses, 031-323 62 57, helena.lind@volvo.com 

Sven Junzell, Kommunchef, Säffle Kommun, 070-320 39 22, sven.junzell@saffle.se

___________________________________________________________________________________________________________________________

HANZA är en av de ledande kompletta kontraktstillverkarna i Norden inom mekanik (tunnplåt och maskinbearbetning) samt elektronik (PCBA samt kablage). Koncernen har tillverkningsfabriker i Sverige, Finland, Estland, Polen, Slovakien och Kina. HANZA koncernen omsätter ca 1.3 Miljard SEK och har 1100 anställda. HANZA erbjuder även slutmontage och boxbuild av produkter med kundanpassade lösningar för sourcing och logistik.För mer information, besök gärna vår websida: www.hanza.com  

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

I HANZA har vi funnit en bred tillverkningspartner, som dessutom kan hjälpa oss att ta till vara den stora kompetens som byggts upp i Säffle. Det är med glädje vi ser att vårt arbete kan ge möjligheter att skapa nya jobb åt tidigare Volvo-medarbetare.
Håkan Karlsson, Executive Vice President, Business Areas, i Volvokoncernen