Hästkällaren offentliggör informationsmemorandum med anledning av noteringen på Nordic MTF och första handelsdag fastställd till 17 juli 2019

Hästkällaren Rid Trav & Western AB (”Hästkällaren” eller ”Bolaget”) erhöll av Nordic Growth Market NGM AB (”NGM”) den 13 juni 2019 ett villkorat godkännande för notering av Bolagets B-aktier på Nordic MTF.

Första handelsdag för Bolagets B-aktie är nu fastställd till den 17 juli 2019. Hästkällaren kommer handlas under kortnamnet HSTK B med ISIN-kod SE0012569853. Bolaget offentliggör härmed sitt informationsmemorandum inför notering, som bifogas i detta pressmeddelande. Memorandumet hålls också tillgängligt på Bolagets hemsida, www.hastkallaren.se.

För ytterligare information kontakta:
Daniel Karlsson, VD, Hästkällaren Rid Trav & Western AB, e-post daniel@hastkallaren.se


Kort om Hästkällaren
Hästkällaren Rid Trav & Western AB är verksamt inom detalj- och internethandel.
Hästkällaren Rid Trav & Western AB är en svensk återförsäljare av utrustning till hästar och ryttare samt kringprodukter till hästar, skötsel av hästar och ridsport.

Taggar: