Snicksnacksnoken ska hjälpa barnen att träna svåra ljud

Report this content

Snicksnacksnoken är en serie ljud- och språkstimulerande böcker skrivna av Hattens egen huslogoped Elvira Ashby. Med osviklig känsla för medryckande berättelser och stor kunskap om språkutveckling och svåra språkljud har Elvira tillsammans med illustratörerna Karin Holmström och Micaela Favilla skapat en serie böcker som både roar och tränar.

Foto: Hatten Förlag

I fem stycken ljudtränande böcker, exempelvis Sickan och skattkartan, Kaos i Kojan och Rulle och raketen, fokuserar man extra på svåra språkljud som R, K och S. Hattens egen logoped Elvira Ashby är författaren bakom böckerna som uppkom ur bristen på material som lockar både yngre och äldre barn att träna de krångliga ljuden.

Texten är skriven så att språkljudet ges extra stort utrymme, barnet lockas att härma stavelser, ord och meningar. Det finns även kompletterande kortspel till böckerna att träna ljuden med.

I rim&rams-böckerna Tungvrickare och Tamtarams blir det sedan ännu mer ljudlek! Att rimma och ramsa med barn är nämligen alltid bra. Det bygger upp den språkliga medvetenheten, alltså vår förmåga att resonera kring och leka med språket, vilket bland annat lägger grunden för läs- och skrivinlärningen.

För mer information om Snicksnacksnoken-böckerna och annat material från Hatten, gå in på www.hattenforlag.se eller kontakta presskontakt Anneli Tisell på: anneli@hattenforlag.se

Hatten Förlag arbetar för att göra språkutvecklingen för små barn rolig och inkluderande. Förlaget ger främst ut språkutvecklande barnböcker, spel, leksaker och material med tecken, men även facklitteratur på temat tecken- och språkträning. Hatten Förlag står bakom konceptet Babblarna, Sveriges mest populära figurer för små barn 1–5 år. Babblarna används i den pedagogiska verksamheten i flera förskolor. Bland övriga titlar hos Hatten Förlag finns bland andra Ajja & Bajja och Snicksnacksnoken. Förlaget grundades 2002 av grafiska formgivaren Anneli Tisell och har idag tio anställda med säte i Danderyd, Stockholm.

Anneli Tisell
Presskontakt
anneli@hattenforlag.se

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Snicksnacksnoken är en serie ljud- och språkstimulerande böcker skrivna av Hattens egen huslogoped Elvira Ashby. Med osviklig känsla för medryckande berättelser och stor kunskap om språkutveckling och svåra språkljud har Elvira tillsammans med illustratörerna Karin Holmström och Micaela Favilla skapat en serie böcker som både roar och tränar.
Twittra det här