Förbjud Nazistiska organisationer kräver HBT- Socialdemokraterna

I och med att ledningen för Almedalen tillåter Nordiska motståndsrörelsen, NMR,  plats i Almedalen har frågan om yttrandefrihet och gränser kommit att hamna i fokus. Flera organisationer och enskilda personer har valt att inte delta under Almedalen på grund av att NMR deltar. 

För oss är frågan enkel, säger Sören Juvas förbundsordförande i HBT-Socialdemokraterna. 

Nazismens ideologi bygger på att göra skillnad på människor och förespråkar våld som metod. 

Det är inte förenligt med en demokrati som bygger på mänskliga rättigheter och därför ska dessa organisationer förbjudas. 

HBT-Socialdemokrater startar nu en kampanj med syfte att förbjuda nazistiska organisationer som återfinns på  http://www.karlekellerhat.se 

Vi HBT-Socialdemokrater kommer inte vika oss för de som förespråkar våldets ideologi. Istället kommer vi med kraft strida för ett samhälle där mänskliga rättigheter är grunden. Nazism handlar inte om yttrande frihet eller demokrati. Istället är Nazismen ett av de största hotet mot demokratin. Därför ska dessa organisationer förbjudas säger Sören Juvas, förbundsordförande i HBT- Socialdemokrater i en avslutande kommentar.