HealthCap delar ut innehavet i Orexo till andelsägarna

Report this content

Stockholm 17 maj 2021

 HealthCap, ett ledande europeiskt venture capital bolag som investerar och stödjer innovativa nystartade bolag inom life science sektorn, meddelar att fonden HealthCap ORX Holdings KB, är under likvidation och innehavet i Orexo AB (publ),(STO:ORX) (OTCQX:ORXOY), uppgående till 3 526 334 aktier, har därför delats ut till andelsägarna. Utdelningen av aktierna innebär att HealthCap ORX Holdings både informerat bolaget om förändringen och lämnat in ett flaggningsmeddelande till Finansinspektionen.

Bland mottagarna av aktierna återfinns Skandia, Fjärde AP-fonden och Sjätte AP-fonden. Staffan Lindstrand, partner i HealthCap och styrelseledamot i Orexo, kommer att sitta kvar i bolagets styrelse.

”Jag har som styrelseledamot på nära håll följt Orexos utvecklingsresa från ett renodlat R&D bolag till ett komplett läkemedelsbolag. Den goda grunden i bolaget har banat väg för den nya satsningen inom kliniskt beprövade digitala terapier. Synergierna mellan bolagets amerikanska läkemedelsverksamhet är omfattande och ligger helt rätt i tiden. Jag ser fram emot att fortsatt få vara med och bidra till denna spännande förändringsresa”, säger Staffan Lindstrand, partner i HealthCap och styrelseledamot i Orexo.

Kontaktperson: Björn Odlander, managing partner HealthCap, telefon 08 442 5850 eller bjorn.odlander@healthcap.eu

Om HealthCap 
HealthCap investerar globalt i life science industrin. Investeringsstrategin är fokuserad på sjukdomar med stora medicinska behov och syftar till att utveckla terapier med potential att förändra medicinsk praxis och livssituationen för patienter som lider av dessa tillstånd. På sina internationella investerares vägnar har HealthCap sedan 1996 backat och skalat upp mer än 120 företag med mer än 1 miljard Euro varav många varit start-ups, börsnoterat mer än 45 bolag och genomfört många bolagsförsäljningar till industriella köpare. Sammanlagt 12 av HealthCaps portföljbolag har blivit s.k. Unicorns, dvs. uppnått ett värde av mer än 1 miljard USD. Under årens lopp har HealthCap-företag utvecklat över 25 läkemedel för marknadsgodkännande, varav många är banbrytande terapier som hjälper patienter med livshotande sjukdomar. Dessutom har HealthCap-företag tagit mer än 50 innovativa medicintekniska produkter till marknaden. Sammantaget har dessa produkter genererat betydande värden för många intressenter inklusive patienter, läkare och samhället, och som ett resultat också för investerare i HealthCap.

För mer information om HealthCap, vänligen besök www.healthcap.eu

Om Orexo
Orexo utvecklar förbättrade läkemedel och digitala terapier som fyller ett viktigt behov inom det växande området mental ohälsa och beroendesjukdomar. Produkterna kommersialiseras av Orexo i USA eller genom partners över hela världen. Huvudmarknaden är idag USA-marknaden för buprenorfin-/naloxon-produkter där Orexo säljer sin ledande produkt ZUBSOLV® för behandling av opioidberoende. Orexos totala nettoomsättning 2020 uppgick till SEK 664 miljoner och antalet anställda till 138. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap (ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Huvudkontoret, där även forskning och utvecklingsarbetet bedrivs, ligger i Uppsala.

För mer information om Orexo, vänligen besök www.orexo.se. Du kan också följa Orexo på Twitter, @orexoabpubl, LinkedIn och YouTube.