Byte av Certified Adviser till Mangold Fondkommission AB

Report this content

Hedera Group AB meddelar härmed att bolaget har ingått avtal med Mangold Fondkommission AB avseende tjänsten Certified Adviser. Mangold Fondkommission AB tillträder som Certifierad Adviser (CA) den 10 juni 2021. Fram till dess kommer Aqurat Fondkommission AB att fortsatt agera Certified Adviser åt Hedera Group AB.

För mer information kontakta;
VD Johan Sandström telefon 073 333 03 42,
johan.sandstrom@hederagroup.se
CFO Per J Levin telefon 072 584 44 39, per.j.levin@hederagroup.se

Bolagets aktie, med kortnamn HEGR, är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. Kontaktuppgifter till Aqurat är info@aqurat.se eller 08-684 05 800.

Länken i vården

Hedera Group AB (publ) erbjuder bemanning och rekrytering inom nischade yrkeskategorier samt assistansverksamhet. Genom dotterbolagen Läkarresurs, Svensk Läkartjänst, Hedera Helse, Hedera Medical, AddUs Care och Assistanspoolen erbjuds bemanning av vård och omsorgspersonal i hela Sverige. Hedera Group är listad på Nasdaq First North Growth Market och för ytterligare information besök hemsidan www.hederagroup.se