Expansiva vård- och omsorgskoncernen Hedera Group siktar på att omsätta en miljard kronor år 2023

Report this content

Hedera Group är en rikstäckande koncern inom vård och omsorg som via sex dotterbolag erbjuder bemanning av läkare och sjuksköterskor samt personlig assistans. Hedera Group är en av få noterade koncerner med fokus på två av omvårdnadssektorns mest expansiva segment. Detta erbjuder investerare som vill ta del av tillväxten i en stadigt växande och konjunkturokänslig sektor en
attraktiv exponering. Koncernen befinner sig dessutom i en spännande tillväxtfas där vi tar marknadsandelar. Det berättar Johan Sandström, vd på Hedera Group.

Berätta om Hedera Group och er verksamhet
–Hedera Group är en koncern inom vård och omsorg som grundades 2016. Vi består i 
dagsläget av totalt sex dotterbolag med fokus på vårdbemanning och personlig assistans. Vi är en rikstäckande aktör inom vårdbemanning med kontor på flera platser i Sverige, målet är att bli detta även inom personlig assistans. Vi har tre uttalade verksamhetsområden i Hedera Doctor där Läkarresurs, Svensk Läkartjänst Lilab och Hedera Medical ingår, Hedera Nurse där AddUs Care och Hedera Helse ingår samt Hedera Assistans där Assistanspoolen ingår.

Vilka är fördelarna med att kombinera två
verksamhetsben, vårdbemanning och personlig
assistans?

–Det är två helt olika affärer och verksamheter som kompletterar varandra på ett mycket bra sätt. Vi har olika kunder i respektive affär, vilket minskar vår riskexponering och samtidigt ger oss möjligheter att växa inom två områden. Personlig assistans och vårdbemanning är två tillväxtmarknader med olika drivkrafter. En gemensam nämnare för dem båda är att de har
en omfattande utvecklings-och tillväxtpotential. En fördel med att äga och driva sex separata bolag i samma koncern är att vi kan utveckla varje enskilt varumärkes konkurrensfördelar och samtidigt dra nytta av koncernens skalfördelar.

Hur ser er tillväxtagenda ut?
–Vi kommer att växa såväl organiskt som genom förvärv. Vår omsättning uppgick till 220 miljoner kronor 2020. Nu växlar vi upp tillväxttakten ordentligt och har som mål att omsätta 1 miljard kronor 2023. Vår målsättning är också att förvärva minst ett bolag per år och vi tror på att kunna uppnå en rörelsemarginal på 8 procent. Vi har alla ”pusselbitar” på plats för att kunna nå våra mål och jobbar intensivt och målmedvetet för att
uppnå dem.

Vilka faktorer gör Hedera Group intressant för
presumtiva aktieägare?

–Vi har en stark bas på två dynamiska marknader med stor tillväxtpotential. Marknaden för personlig assistans är relativt fragmenterad, här har vi
möjlighet att bidra till konsolidering och på sikt kunna erbjuda verksamhet i hela Sverige genom att förvärva och vidareutveckla intressanta bolag.
Marknaden för vårdbemanning har växt stadigt de senaste åren och inget tyder på att tillväxttakten
är på väg att avta, snarare tvärtom. För aktieägare som vill vara del av en resa i en stabil och samhällsviktig sektor med goda tillväxtmöjlighet är
Hedera Group ett utmärkt alternativ.

Vilka är dina viktigaste drivkrafter som vd för
Hedera Group?

–Det känns bra att dagligen kunna bidra med en viktig samhällsinsats. Vi levererar ju personlig assistans som underlättar människors vardag samt läkare och sjuksköterskor som löser bemanningen i vården och möjliggör vård till landsbygden. Ytterligare en drivkraft för min del är att jag tillsammans med kompetenta medarbetare får vara med och bygga en verksamhet i en bransch som ständigt utvecklas.

 

Läs mer på: hederagroup.se/17/5/investerare/
Skribent: Annika Wihlborg, Invest Talks Studio investtalks.se

Invest Talks IR-intervjuer med aktuella börs-vd:ar. Distributionspartner: Dagens Industri.

Johan Sandström, VD, telefon: 073-333 03 42

Hedera Group erbjuder bemanning av läkare och sjuksköterskor samt assistansverksamhet.
Genom dotterbolagen Läkarresurs, Svensk Läkartjänst, Hedera Helse, Hedera Medical, AddUs Care och
Assistanspoolen erbjuds bemanning av vård och omsorgspersonal i hela Sverige. Hedera Group är listad
på Nasdaq First North Growth Market, kortnamn HEGR.

Prenumerera