Hedera Group AB (publ) offentliggör utfallet för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO4

Report this content

Hedera Group AB (publ) (”Hedera” eller ”Bolaget”) meddelar idag, den 1 juni 2022, utfallet för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO4 (”Teckningsoptionerna”), vilka emitterades under tredje kvartalet 2021.

Nyttjandeperioden för Teckningsoptionerna löpte under perioden 16 maj – 30 maj 2022. Totalt nyttjades 364 454 Teckningsoptioner för teckning av 400 893 nya aktier i Hedera, vilket motsvarar en nyttjandegrad om cirka 87 procent. Teckningskursen uppgick till 3,35 SEK och Hedera tillförs därmed cirka 1,3 MSEK före emissionskostnader.

När de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Hedera uppgå till 14 900 867 och aktiekapitalet uppgå till 23 841 437,56 SEK. Utspädningen för befintliga aktieägare som inte nyttjat Teckningsoptioner uppgår till ca 2,7 procent.

För ytterligare frågor, kontakta:

VD - Johan Sandström:
Mobil 073 333 03 42
Johan.sandstrom@hederagroup.se

CFO - Per J Levin:
Mobil 072 584 44 39

Per.j.levin@hederagroup.se

Bolagets aktie, med kortnamn HEGR, är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Mangold Fondkommission är Bolagets Certified Adviser.
Mangold Fondkommission
Telefon: 08-5030 15 50
E-post: ca@mangold.se
 

Länken i vården

Hedera Group AB (publ) erbjuder assistans och bemanning inom nischade yrkeskategorier. Genom dotterbolagen Läkarresurs, Svensk Läkartjänst, Hedera Helse, Hedera Medical, Hedera Nurse, Assistanspoolen, Livsanda Care AB och Libra Assistans erbjuds bemanning av vård och omsorgspersonal i hela Sverige. Hedera Group är listad på Nasdaq First North Growth Market och för ytterligare information besök hemsidan www.hederagroup.se

Prenumerera