Hedera Group AB (publ): Sista dag för handel i BTA

Report this content

Hedera Group AB (publ) ("Hedera" eller "Bolaget") meddelar att nyligen genomförda företrädesemissionen (”Företrädesemissionen”) nu har registrerats i sin helhet hos Bolagsverket. Sista dag för handel med betald tecknad aktie (”BTA”) är den 25 april 2022. Utsökningsdag för BTA är den 27 april 2022.

Registreringen av Företrädesemissionen medför att Bolagets aktiekapital har ökat med ca 8 142 380,40 kronor genom emission av 5 088 977 aktier. Efter genomförd registrering uppgår nuBolagets aktiekapital och antal aktier till ca 21 713 015,47 kronor respektive 13 570 606 aktier.

Rådgivare

Mangold Fondkommission är finansiell rådgivare till Hedera i samband med Företrädesemissionen och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Hedera i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare frågor, kontakta:

VD - Johan Sandström:
Mobil 073 333 03 42
Johan.sandstrom@hederagroup.se

CFO - Per J Levin:
Mobil 072 584 44 39

Per.j.levin@hederagroup.se

Bolagets aktie, med kortnamn HEGR, är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Mangold Fondkommission är Bolagets Certified Adviser.
Mangold Fondkommission
Telefon: 08-5030 15 50
E-post: ca@mangold.se
 

Länken i vården

Hedera Group AB (publ) erbjuder bemanning och rekrytering inom nischade yrkeskategorier samt assistansverksamhet. Genom dotterbolagen Läkarresurs, Svensk Läkartjänst, Hedera Helse, Hedera Medical, Hedera Nurse, Assistanspoolen och Livsanda Care AB erbjuds bemanning av vård och omsorgspersonal i hela Sverige. Hedera Group är listad på Nasdaq First North Growth Market och för ytterligare information besök hemsidan www.hederagroup.se