Hedera Group tillträder förvärvet av Livsanda Care AB

Report this content

Hedera Group har slutfört förvärvet av Livsanda Care AB genom tillträde av aktierna i Livsanda Care AB

Livsanda Care erbjuder personlig assistans med fokus på flexibilitet och den personliga relationen. Livsanda Care AB har verksamhet i Västsverige och omsätter på helår 52,6 MSEK med ett rörelseresultat på 2,5 MSEK. Proforma hade koncernen under 2020 omsatt 270,6 MSEK med ett rörelseresultat 4,6 MSEK efter extraordinära kostnader.

Livsanda Care är ett välrenommerat och välskött bolag som kommer att bidra positivt till vår assistansverksamhet. Med Livsanda får Hedera Group en närvaro i västra Sverige vilket är i linje med vår strategi att bli rikstäckande, säger Johan Sandström, VD Hedera Group.

Vi tycker detta är helt rätt väg för Livsanda Care AB att ingå i något större och tycker Hedera Group är rätt för att bibehålla vår kvalité och utveckla bolaget ytterligare, säger Maja och Mathias Koppfeldt, grundare av Livsanda Care AB.

I samband med tillträdet offentliggör Hedera Group att styrelsen för bolaget har genomfört, med stöd av bemyndigande från årsstämman 7 maj 2021, en riktad emission om 60 024 aktier till en teckningskurs om 8.33 SEK. Den riktade emissionen riktades till säljarna i Livsanda Care AB som betalning för 500 000 SEK av köpeskillingen för aktierna i Livsanda Care AB. Teckningskursen om 8.33 SEK per aktie motsvarar den volymvägda genomsnittskursen i Hedera Groups aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden 17-30 september 2021 och bedöms återspegla rådande marknadsförhållanden och efterfrågan.
Efter registrering av aktierna i den riktade emissionen kommer Hedera Groups aktiekapital uppgå till 13 570 635,07 SEK fördelat på 8 481 629 aktier. Den riktade emissionen medför en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 0,7 procent.

VD - Johan Sandström:
Mobil 073 333 03 42
Johan.sandstrom@hederagroup.se

CFO - Per J Levin:
Mobil 072 584 44 39

Per.j.levin@hederagroup.se

Bolagets aktie, med kortnamn HEGR, är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Mangold Fondkommission är Bolagets Certified Adviser.

Mangold Fondkommission
Telefon: 08-5030 15 50
E-post: ca@mangold.se
 

Länken i vården

Hedera Group AB (publ) erbjuder bemanning och rekrytering inom nischade yrkeskategorier samt assistansverksamhet. Genom dotterbolagen Läkarresurs, Svensk Läkartjänst, Hedera Helse, Hedera Medical, AddUs Care och Assistanspoolen erbjuds bemanning av vård och omsorgspersonal i hela Sverige. Hedera Group är listad på Nasdaq First North Growth Market och för ytterligare information besök hemsidan www.hederagroup.se

Prenumerera

Dokument & länkar