Rapport tredje kvartalet Hedera Group AB

Report this content

Perioden 1 juli - 30 september

 • Nettoomsättning 61,6 MSEK (59,5 MSEK), vilket är en ökning om 4%.

 • Rörelseresultatet uppgick till 2,2 MSEK (1,7 MSEK), vilket är en förbättring med 0,5 MSEK.

 • Resultat efter skatt uppgick till 1,8 MSEK (1,1 MSEK), vilket är en förbättring med 0,7 MSEK.

 • Rörelsemarginalen uppgick till 3,5% (2,9%), vilket är en förbättring med 0,6 procentenheter.

 • EBITDA uppgick till 2,7 MSEK (2,4 MSEK).

 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till SEK 0,22 (SEK 0,14).

 • Per rullande tolv månader uppgår omsättningen till 227,4 MSEK. Proforma tillsammans med Livsanda Care AB uppgår rullande tolv månaders omsättning till 280,0 MSEK.

 • Justerat EBITDA-resultat per rullande tolv månader uppgår till 7,1 MSEK. Proforma tillsammans med Livsanda Care AB uppgår rullande tolv månaders justerade EBITDA-resultat till 13,1 MSEK.

 • Koncernens soliditet uppgår till 42% och moderbolagets till 40%.

Perioden 1 januari - 30 september

 • Nettoomsättning 171,5 MSEK (162,1 MSEK), vilket är en ökning om 6%.

 • Rörelseresultatet uppgick till 3,2 MSEK (-0,5 MSEK), vilket är en förbättring med 3,7 MSEK.

 • Resultat efter skatt uppgick till 2,1 MSEK (-2,4 MSEK), vilket är en förbättring med 4,5 MSEK.

 • Rörelsemarginal uppgick till 1,9% (-0,3%), vilket är en förbättring med 2,2 procentenheter.

 • EBITDA uppgick under perioden till 4,8 MSEK (1,3 MSEK).

 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till SEK 0,27 (SEK -0,30).

 • Proforma för perioden tillsammans med Livsanda Care AB uppgår omsättningen till 211,0 MSEK med ett rörelseresultat på 5,4 MSEK. 

 • Nettoskulden för banklån inklusive checkkredit uppgår till 2,7 gånger på rullande 12 månaders justerade rörelseresultat. Inklusive huvudägarens lån uppgår nettoskulden till 4,7 gånger samma resultat. 

Utdrag ur VD Johan Sandströms kommentar till tredje kvartalet;

"När vi summerar tredje kvartalet kan vi konstatera att vi fortsätter att förbättra såväl intäkterna som resultatet. Vi ser en generell ökad efterfrågan i marknaden och samtliga områden visar positiv utveckling mot tidigare kvartal. Koncernens nettoomsättning ökar till 61,6 MSEK vilket är en förbättring med 4% och vi stärker samtidigt rörelsemarginalen med 0,6 procentenheter i jämförelse med motsvarande period förra året."

Denna information är sådan som Hedera Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-11-05 08:30 CET.

VD - Johan Sandström:
Mobil 073 333 03 42
Johan.sandstrom@hederagroup.se

CFO - Per J Levin:
Mobil 072 584 44 39

Per.j.levin@hederagroup.se

Bolagets aktie, med kortnamn HEGR, är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Mangold Fondkommission är Bolagets Certified Adviser.

Mangold Fondkommission
Telefon: 08-5030 15 50
E-post: ca@mangold.se
 

Länken i vården

Hedera Group AB (publ) erbjuder bemanning och rekrytering inom nischade yrkeskategorier samt assistansverksamhet. Genom dotterbolagen Läkarresurs, Svensk Läkartjänst, Hedera Helse, Hedera Medical, Hedera Nurse, Assistanspoolen och Livsanda Care erbjuds bemanning av vård och omsorgspersonal i hela Sverige. Hedera Group är listad på Nasdaq First North Growth Market och för ytterligare information besök hemsidan www.hederagroup.se

Prenumerera

Dokument & länkar