Casper von Koskull utses till ny styrelseordförande i Heimstaden Bostad

Report this content

Vid dagens bolagsstämma valde Heimstaden Bostad nya styrelseledamöter och beslutade att öka bolagets finansiella styrka genom en nyemission av cirka 5,6 miljarder kronor.

Förändring i styrelsen

Bolaget har idag valt tre nya styrelseledamöter, däribland en oberoende ordförande.

Heimstaden Bostads nye styrelseordförande är tidigare Nordea-koncernens vd Casper von Koskull. Von Koskull har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Helsingfors. Han har bred internationell arbetslivserfarenhet från finanssektorn, bland annat anställning hos Goldman Sachs i London, och var sedan 2010 anställd av Nordea och under åren 2015-2019 som VD och koncernchef.

-"Jag är glad och stolt över att bli tillfrågad om att gå med i Heimstaden Bostad som oberoende styrelseordförande. Efter många år med en imponerande tillväxt är Heimstaden Bostad en ledande europeisk aktör inom fastighetsbranschen. Jag ser fram emot att vara med och utveckla företaget ytterligare", säger Heimstadens nye ordförande Casper von Koskull.

Axel Brändström, chef för Real Assets Investments  på Alecta, och Katarina Skalare, hållbarhetschef på Heimstaden, utses till nya styrelseledamöter. Axel Brändström ersätter Ramsey Brufer.

– "Med Casper von Koskull, Katarina Skalare och Axel Brändström med i styrelsen har vi en mycket kompetent och komplett styrelse. Caspers breda erfarenhet kommer att vara viktig för att utveckla vårt företag ytterligare och Katarinas deltagande säkerställer att social och miljömässig hållbarhet blir en ännu viktigare del av affärsbesluten i framtiden. Vi tackar Frans Heijbel för hans tid som ordförande och ser fram emot hans fortsatta aktiva roll i styrelsen", säger Patrik Hall, VD för Heimstaden.

Ramsey Brufer har varit en mycket uppskattad styrelseledamot och med sin stora erfarenhet från att arbeta i styrelserum har han lagt till en hel del struktur och effektivitet i styrelserumsuppgifterna i Heimstaden Bostad. Vi önskar Ramsey lycka till med alla sina andra uppdrag, säger Patrik Hall.

Styrelsen består nu av 11 personer:

Casper von Koskull, styrelsens ordförande (oberoende)

Frans Heijbel (Alecta)

Axel Brändström (Alecta)

Magnus Nordholm (Heimstaden)

Katarina Skalare (Heimstaden)

Karmen Mandic (Heimstaden)

Erik Glaesel (Heimstaden)

John Giverholt (Heimstaden)

Stefan Attefall (Heimstaden)

Christer Franzén (Ericssons Pensionsstiftelse)

Birgitta Stenmark (Folksam Group / KPA Pension)

Nyemission

Heimstaden Bostad AB stärkte även sitt eget kapital med 5,645 miljoner kronor genom en nyemission riktad mot befintliga ägare, där Heimstaden tecknade för 2,035 miljoner kronor, Alecta tecknade för 3,582 miljoner kronor, Ericsson tecknade för 21 miljoner kronor och Sandvik tecknade för 7 miljoner kronor. Det egna kapitalet emitterades genom en blandning av stam- och preferensaktier samt betalas genom en blandning av kvittning av oreglerade utdelningar och likvida medel. Det totala tillskottet av kontanter uppgår till 3,887 miljoner kronor.

För ytterligare information, kontakta:  

Patrik Hall, CEO +46 705 85 99 56

Casper von Koskull, Chairman +35 850500 7777

Denna information är information som Heimstaden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadssförordning. Information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13. Mai 2020 kl. 16:30 CET. Heimstadens preferensaktie är listad på Nasdaq First North med kortnamnet HEIM PREF. Certified Adviser är Erik Penser Bank aktiebolag. Mer information  om bolaget finns på www.heimstaden.com.

Heimstaden Bostad AB (publ)

Östra Promenaden 7 A, 211 28 Malmö,

Organisationsnummer 556867-0873, Bolagets säte Malmö

Telefon, +46 40 - 660 20 00, www.heimstadenbostad.com

Heimstaden Bostad är ett ledande fastighetsbolag i Europa med fokus på att förvärva, förädla, utveckla och förvalta bostäder och lokaler. Genom våra värderingar Care, Dare och Share, skapar vi värden för våra ägare och omtänksamma boenden för våra hyresgäster. Heimstaden har ca 97 800 lägenheter och ett fastighetsvärde om ca 131 mdkr värde. Huvudkontoret ligger i Malmö, Sverige. För mer information, se www.heimstadenbostad.com.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar