Heimstaden Bostad AB emitterar EUR obligation under existerande EMTN program

Report this content

Den 14 januari har Heimstaden Bostad AB emitterat ett EUR obligationslån under sitt existerande EMTN program. Emissionsbeloppet uppgick till 500 miljoner EUR med en löptid om 6 år och en kupong om 1,125%. Emissionsbeloppet ska primärt användas till bolagets löpande verksamhet.

”Vi är väldigt glada över det fortsatt starka intresset för Heimstaden Bostad i kapitalmarknaden illustrerat av en nära 2.5 miljarder EUR stor orderbok med mer än 200 existerande och nytillkomna investerare. Det stora intresset för transaktionen är en bekräftelse på ett fortsatt starkt stöd för Heimstaden Bostads tillväxtstrategi”, säger Arve Regland, CFO.

För ytterligare information, kontakta: 

Arve Regland, CFO                +47 479 07 700         arve.regland@heimstaden.com

Adam Lindh, Finanschef        +46 708 83 96 74       adam.lindh@heimstaden.com

Heimstaden Bostad AB (publ)

Östra Promenaden 7 A, 211 28 Malmö,

Organisationsnummer 556867-0873, Bolagets säte Malmö,

Telefon, 040 - 660 20 00, www.heimstadenbostad.com

Heimstaden Bostad är ett ledande fastighetsbolag i Norden med fokus på förvärva, förädla, utveckla och förvalta bostäder och lokaler. Genom våra värderingar omtanke, nytänkande och autentiska, skapar vi värden för våra ägare och omtänksamma boenden för våra hyresgäster. Heimstaden Bostad har cirka 41 300 lägenheter och ett fastighetsvärde på cirka 90 miljarder kronor. Huvudkontoret ligger i Malmö, Sverige. För mer information, se www.heimstadenbostad.com.

Prenumerera

Dokument & länkar