Heimstaden Bostad AB köper projektfastighet i Lund

Report this content

Heimstaden Bostad AB har av Magnolia Bostad förvärvat projektet Slipsen i Södra Råbylund, Lunds Kommun.  Projektet produktionsstartades i december 2019 och omfattar utveckling av cirka 780 lägenheter om 45 000 kvm BTA. Bedömt fastighetsvärde vid färdigställande uppgår till cirka 1,4 mdkr.

Fastigheterna är belägna i Södra Råbylund i östra delen av Lund och har ett unikt läge i staden med närheten till både Råbysjön och Lundaslätten. Projektet består av 12 hus med fyra till sex våningar och kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

Totalentreprenad har sedan tidigare tecknats med Serneke och byggnation beräknas starta hösten 2020 där första etappen är klar för inflyttning under 2023.

Projektet är det andra förvärvet inom det ramavtal som ingåtts med Magnolia. Ramavtalet innebär att Heimstaden Bostad ska förvärva bostadsprojekt omfattande 14 projekt om cirka 5 300 lägenheter av Magnolia Bostad till ett värde av cirka 9,6 mdkr.

“Vi är glada att kunna fortsätta förverkliga vårt ramavtal med ytterligare ett fint projekt som stärker vår närvaro i Lund med hyreslägenheter i hög kvalitet”, säger Tom Rasmussen, Senior Investment Manager, Heimstaden.

“Ett stort projekt som vi ser fram emot att vara delaktiga i och det gläder oss att åter igen samarbeta med både Magnolia och Serneke”, säger Sara Macdonald, Head of Asset Management, Heimstaden.

Mannheimer Swartling har agerat legal rådgivare till Heimstaden och Wistrand

Advokatbyrå har agerat legal rådgivare till Magnolia Bostad.

För ytterligare information, kontakta:

Patrik Hall, VD                                                        0705-85 99 56      patrik.hall@heimstaden.com  

Tom Rasmussen, Senior Investment Manager      0706-85 40 81       tom.rasmussen@heimstaden.com

Heimstaden Bostad AB (publ)

Östra Promenaden 7 A, 211 28 Malmö,

Organisationsnummer 556867-0873, Bolagets säte Malmö,

Telefon, 040 - 660 20 00, www.heimstadenbostad.com

Heimstaden Bostad är ett ledande fastighetsbolag i Europa med fokus på att förvärva, förädla, utveckla och förvalta bostäder och lokaler. Genom våra värderingar Care, Dare och Share, skapar vi värden för våra ägare och omtänksamma boenden för våra hyresgäster. Heimstaden har ca 54 900 lägenheter och ett fastighetsvärde om ca 113 mdkr värde. Huvudkontoret ligger i Malmö, Sverige. För mer information, se www.heimstadenbostad.com.

Prenumerera

Dokument & länkar