Heimstaden Bostad emitterar EUR obligation under existerande EMTN program

Den 26 februari har Heimstaden Bostad emitterat ett EUR obligationslån under sitt existerande EMTN program. Emissionsbeloppet uppgår till 7,4 miljarder SEK med en löptid om 4,5 år. Lånet har konverterats till SEK och NOK via valutaderivat.

Emissionsbeloppet ska primärt användas till att återbetala bankskuld med kortlöptid, samt till bolagets löpande verksamhet.

”Vi är väldigt glada över det starka intresset från så väl existerande obligationsinvesterare som nytillkomna. Heimstaden Bostads investerarbas består numera av 100+ solida investerare från Storbritannien, Västeuropa och Norden. Eftersom orderboken övertecknades kraftigt beslutade vi att utöka emissionen från 500 miljoner EUR till 700 miljoner EUR. Denna lyckade emission är ett bevis för att Heimstaden Bostad har etablerat sig på den Europeiska kapitalmarknaden och vi ser framemot att bli en återkommande EUR-emittent”, säger Ingvor Sundbom, CFO Heimstaden. 

För ytterligare information, kontakta:

Ingvor Sundbom, CFO               0707-88 66 50        ingvor.sundbom@heimstaden.com

Adam Lindh, Finanschef            0708- 83 96 74       adam.lindh@heimstaden.com

Denna information är sådan information som Heimstaden Bostad AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 februari 2019 kl. 10:00 CET.

Heimstaden Bostad AB (publ)

Östra Promenaden 7 A, 211 28 Malmö,

Organisationsnummer 556867-0873, Bolagets säte Malmö,

Telefon, 040 - 660 20 00, www.heimstadenbostad.com

Heimstaden Bostad är ett ledande fastighetsbolag i Norden med fokus på förvärva, förädla, utveckla och förvalta bostäder och lokaler. Genom våra värderingar omtanke, nytänkande och autentiska, skapar vi värden för våra ägare och omtänksamma boenden för våra hyresgäster. Heimstaden Bostad har cirka 37 300 lägenheter och ett fastighetsvärde på cirka 72 miljarder kronor. Huvudkontoret ligger i Malmö, Sverige. För mer information, se www.heimstadenbostad.com.

Prenumerera

Dokument & länkar