Heimstaden Bostad förvärvar bostadsportfölj samt etablerar egen förvaltning i Berlin

Report this content

Heimstaden Bostad meddelar idag att man har avtalat om att förvärva 130 fastigheter om totalt 3 902 bostäder, 208 kommersiella enheter och 321 parkeringsplatser i Berlin, Tyskland. Den uthyrningsbara ytan i portföljen uppgår till ca. 282 000 kvadratmeter.

Den avtalade köpeskillingen uppgår till ca. 830 miljoner euro, som kommer att finansieras med skuld och eget kapital. Skuldsättningen kommer att hållas i linje med Heimstaden Bostad’s finanspolicy och stödjer nuvarande kreditbetyg samt den lagda vägen emot ett högre kreditbetyg.

Transaktionen förväntas avslutas under fjärde kvartalet 2020 eller första kvartalet 2021, förutsatt godkännande från konkurrensmyndigheten samt avklarande gällande förköpsrätter som Berlins kommun håller för en andel av portföljens fastigheter.

Heimstaden Bostad är en långsiktig ägare av bostadsfastigheter, för närvarande etablerade i sex europeiska länder. Företaget kom först in på den tyska marknaden under 2018.

"Vi är glada att tillkännage förvärvet av attraktiva fastigheter fördelade över hela Berlin. Förvärvet ger oss möjlighet att väsentligt öka vår närvaro i Tyskland”, sa Søren Vendelbo Jacobsen, Co-Chief Investment Officer för Heimstaden.

I samband med förvärvet etablerar Heimstaden en egen fastighetsförvaltning i Berlin med Caroline Oelmann, som har lång erfarenhet från bostadsfastighetsmarknaden i Berlin, som verksamhetschef för Heimstaden Tyskland. Hon har redan börjat bygga den lokala organisationen.

“Jag är begeistrad över att få börja hos Heimstaden och är säker på att vår affärsmodell gällande Friendly Homes kommer utgöra en positiv skillnad för våra tyska kunder och lokalsamhället månader och år framöver", sa Caroline Oelmann.

Patrik Hall, VD för Heimstaden, tillade: "Heimstaden Bostad är en långsiktig ägare med en kundcentrerad affärsmodell. När vi nu etablerar en egen lokal förvaltning i Berlin kommer vi att ha kapacitet och kompetens att tillhanda ha en utmärkt service till våra kunder i enlighet med Heimstadens höga krav. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med politiska intressenter och lokalsamhället för att erbjuda vänliga och hållbara hem till marknaden i Berlin".

Greenberg Traurig agerade juridisk rådgivare och CBRE agerade teknisk rådgivare till Heimstaden Bostad i transaktionen. PMM Group agerade transaktionsrådgivare för säljaren.

För ytterligare information, kontakta:

Patrik Hall, VD
+46 705-85 99 56
patrik.hall@heimstaden.com

Søren Vendelbo Jacobsen, Co-CIO
+45 29 16 97 37
soren.v.jacobsen@heimstaden.dk

Om Heimstaden Bostad
Heimstaden Bostad AB är ett ledande fastighetsbolag i Europa med fokus på att förvärva, utveckla och förvalta bostäder och lokaler. Genom våra värderingar Care, Dare och Share, skapar vi värden för våra ägare och omtänksamma boenden för våra hyresgäster. Heimstaden har ca 100 100 lägenheter och ett fastighetsvärde om ca 135 mdkr. Huvudkontoret ligger i Malmö, Sverige. För mer information, se www.heimstadenbostad.com
 
 

Denna information är sådan information som Heimstaden Bostad AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 september 2020 kl. 18.00 CEST

Prenumerera

Media

Media