Nyemission av preferensaktier serie B

Report this content

Idag har en extra bolagsstämma avhållits där ägarna beslutade om att emittera preferensaktier av serie B, om totalt 30 000 nya aktier.

Totalt 3 000 mkr tillförs bolaget som följd av nyemissionen som genomförs idag.

Före nyemissionen uppgick Soliditeten till 38,6%, Belåningsgrad (LTV) till 57,8%, belåningsgrad beräknat som netto skuld / (netto skuld + eget kapital) till 58,6% samt Belåningsgrad säkerställda lån till 36,9%.

Efter nyemissionen uppgår Soliditeten till 40,6%, Belåningsgrad (LTV) till 54,3%, belåningsgrad beräknat som netto skuld / (netto skuld + eget kapital) till 55,1% samt Belåningsgrad säkerställda lån till 35,7%.

Likviden kommer användas till att återbetala nya och existerande revolverande krediter samt för att stärka likviditeten.

”Ägarna fortsätter kapitalisera Heimstaden Bostad genom att än en gång tillföra en stor mängd eget kapital för fortsatt utveckling av koncernen med sunda finansiella nyckeltal”, säger Magnus Nordholm, VD Fredensborg AS och tillförordnad CFO Heimstaden Bostad.

För ytterligare information, kontakta:

Patrik Hall, VD                                                                                                                   0705 85 99 56      patrik.hall@heimstaden.com

Magnus Nordholm, CEO Fredensborg AS och tillförordnad CFO Heimstaden Bostad    0705 29 31 44      magnus.nordholm@fredensborg.no

Heimstaden Bostad AB (publ)

Östra Promenaden 7 A, 211 28 Malmö,

Organisationsnummer 556867-0873, Bolagets säte Malmö,

Telefon, 040 - 660 20 00, www.heimstadenbostad.com

Heimstaden Bostad är ett ledande fastighetsbolag i Norden med fokus på förvärva, förädla, utveckla och förvalta bostäder och lokaler. Genom våra värderingar omtanke, nytänkande och autentiska, skapar vi värden för våra ägare och omtänksamma boenden för våra hyresgäster. Heimstaden Bostad har cirka 40 700 lägenheter och ett fastighetsvärde på cirka 86 miljarder kronor. Huvudkontoret ligger i Malmö, Sverige. För mer information, se www.heimstadenbostad.com.

Prenumerera

Dokument & länkar