Pensionsmyndigheten investerar 1 mdkr kronor i Heimstaden Bostad

Report this content

Pensionsmyndigheten investerar 1 miljard kronor i Heimstaden Bostad AB, och blir partner med industriella ägaren Heimstaden AB och de befintliga institutionella investerarna Alecta, Folksamgruppen, Sandvik Pensionsstiftelse och Ericsson Pensionsstiftelse.

"Pensionsmyndigheten är en stark institutionell investerare som delar Heimstaden Bostads långsiktiga perspektiv och engagemang för samhälls- och miljöförbättringar. Vi är väldigt glada att välkomna dem som partner, det stärker vår förmåga att vidareutveckla den befintliga portföljen och genomföra vår ambitiösa strategi för hållbar tillväxt", säger Magnus Nordholm, Vice VD på Heimstaden.

Pensionsmyndigheten förvaltar den traditionella försäkringen som är en del av premiepensionssystemet. Tillgångarna i försäkringen uppgår till cirka 53 miljarder kronor, fördelade på 63 procent svenska räntebärande tillgångar och 37 procent globala aktier.

Kontakt:
Magnus Nordholm, Vice VD
+46 705 29 31 44
magnus.nordholm@heimstaden.com

Om Heimstaden Bostad
Heimstaden Bostad är ett ledande bostadsfastighetsbolag i Europa som förvärvar, utvecklar och förvaltar bostäder. Genom våra värderingar Care, Dare och Share, skapar vi värden för ägare och omtänksamma boenden för hyresgäster. Heimstaden har ca 110 000 lägenheter och ett fastighetsvärde om 170 mdkr. Huvudkontoret är i Malmö. För mer information se www.heimstadenbostad.com

Prenumerera

Media

Media