Styrelseändring

Report this content

Heimstaden Bostad har vid en extra bolagsstämma idag valt in 3 nya styrelseledamöter till befintlig styrelse vilken nu uppgår till 7 personer.

Till tidigare styrelse har nu även Christer Franzén, Erik Glaesel och John Giverholt valts in.

Styrelsen består nu av;

  • Frans Heijbel, Styrelseordförande
  • Ramsay Brufer
  • Magnus Nordholm
  • Erik Glaesel
  • John Giverholt
  • Stefan Attefall
  • Christer Franzén

Patrik Hall kvarstår såsom extern VD.

För ytterligare information, kontakta:

Patrik Hall, VD                                                                                                       0705 85 99 56      patrik.hall@heimstaden.com

Frans Heijbel, Styrelseordförande                                                                         0725 71 96 26      frans.heijbel@alecta.se

Magnus Nordholm, CEO Fredensborg AS och tillförordnad CFO Heimstaden     0705 29 31 44      magnus.nordholm@fredensborg.no

 

Heimstaden Bostad AB (publ)

Östra Promenaden 7 A, 211 28 Malmö,

Organisationsnummer 556867-0873, Bolagets säte Malmö,

Telefon, 040 - 660 20 00, www.heimstadenbostad.com

Heimstaden Bostad är ett ledande fastighetsbolag i Norden med fokus på förvärva, förädla, utveckla och förvalta bostäder och lokaler. Genom våra värderingar omtanke, nytänkande och autentiska, skapar vi värden för våra ägare och omtänksamma boenden för våra hyresgäster. Heimstaden Bostad har cirka 41 300 lägenheter och ett fastighetsvärde på cirka 90 miljarder kronor. Huvudkontoret ligger i Malmö, Sverige. För mer information, se www.heimstadenbostad.com.

Prenumerera

Dokument & länkar