Invigning av Heimstadens första nybyggnationsprojekt i Sundsvall

Report this content

Heimstaden har ceremoniellt invigt sitt första nybyggnationsprojekt i Sundsvall, ett projekt som ska stå klart hösten/vintern 2022. Norra Kajen är en milstolpe för Heimstaden eftersom bolaget inte har bostäder i staden sedan tidigare. Projektet är en del av ett ramavtal med Magnolia Bostad.

Norra Kajen är Sundsvalls nyaste stadsdel som omvandlar det tidigare industriområdet till en vacker, levande stadsdel i bästa söderläge. Totalt ska det skapas 2500 nya bostäder i området med förskola, grönskande parker, torg service och handel. Det är i detta område Heimstaden är i färd med att färdigställa sina första bostäder i Sundsvall.

- Vi är jätteglada att få etablera oss i Sundsvall, det är en otroligt vacker plats med en växande befolkning och vi tror våra omtänksamma bostäder kommer att uppskattas. Förhoppningen är såklart att det ska bli fler Heimstaden-bostäder framöver och Norra Kajen markerar början på vår resa här uppe, säger Ann-Katrin Olsson, Regionchef Heimstaden.

Heimstaden kommer i olika etapper att uppföra omkring 360 genomtänkta och hållbara bostäder. Kvarteret Lastkajen med sina 98 bostäder har preliminär inflyttning hösten/vintern 2022 medan Pollaren med sina 262 bostäder ska stå klar vintern 2023. Bostäderna ska vara 1-4 RoK, ca 25-81 kvm och uppföras i enlighet med Miljöbyggnad silver. Vidare har projektet fått investeringsstöd vilket möjliggör lägre hyreskostnader trots stora investerar.

Heimstadens bostäder ska vara hållbara över tid med hänsyn till miljön och hälsa. I kvarteret Lastkajen och Pollaren byggs fastigheterna med väl valda material som är bra för miljön och de som ska bo där. Att bostäderna uppförs i enlighet med Miljöbyggnad Silver innebär bl.a. att innemiljön behöver uppfylla olika kriterier, såsom ventilation, värme, dagsljus med mera. 

Fakta:

  • 360 hyresrätter. Kvarteret Lastkajen, 98 bostäder med preliminär inflyttning hösten/vintern 2022. Kvarteret Pollaren, 262 bostäder med preliminär inflyttning vintern 2023.
  • 5-8 våningshus med balkonger. 1-4 RoK, ca 25-81 kvm. Fastigheterna är också rökfria för allas trivsel.
  • 80 p-platser i garage.
  • Uppförda i enlighet med Miljöbyggnad Silver och med investeringsstöd.

Läs mer om projektet Norra Kajen här: https://heimstaden.com/se/nyproduktion/norrakajen/

För ytterligare information, kontakta:
Robin Wilhelmsson, Kommunikationschef
0708- 94 62 35
robin.wilhelmsson@heimstaden.com

Heimstaden är ett ledande bostadsfastighetsbolag i Europa med fokus på att förvärva, utveckla och förvalta bostäder och lokaler. Genom våra värderingar Care, Dare och Share, skapar vi värden för våra ägare och omtänksamma boenden för våra hyresgäster. Heimstaden har ca 116 000 lägenheter och ett fastighetsvärde om ca 187 mdkr. Huvudkontoret är placerat i Malmö. Besök www.heimstaden.com