Viktigt att regeringen skyndsamt går från ord till handling för att bromsa bostadskrisen

Report this content

Dagens rundabordssamtal var ett bra initiativ av bostadsministern Andreas Carlson. Nu ser vi fram emot att samtalen fortsätter och att politiska reformer arbetas fram skyndsamt, säger Kent Persson, samhällspolitisk chef på Heimstaden som deltog i samtalet.

Det är viktigt att regeringen nu går från ord till handling. Annars är risken uppenbar att bostadskrisen både fördjupas och förlängs, säger Kent Persson som på mötet framförde följande förslag på reformer som behöver genomföras: 

  1. Införande av fri hyressättning för nyproduktionen av hyresrätter. Det skulle lägga grunden för att hyressättning blir rätt från början och att hyresnivån kan justeras när det byts hyresgäster. Det innebär att hyran kommer följa utbud och efterfrågan. Det är bra långsiktigt för både hyresgästerna och fastighetsbolagen.
     
  2. Införande av index för de årliga hyresjusteringarna för nyproduktionen och befintligt bestånd. Det skulle skapa en långsiktighet och en förutsägbarhet av hyresutvecklingen som är bra för både hyresgäster och fastighetsbolagen. Det skulle stärka det långsiktiga förvaltandet av hyresrätter och lägga grunden för att kvaliteten och servicen utvecklas på ett positivt sätt.
     
  3. Påbörja arbetet med en sammanhållen social bostadspolitik. En del i det är att stärka de ekonomiska stöden till utsatta grupper för deras boendekostnader. En annan del är att bostäder måste tas fram riktade till utsatta grupper. 

​​​​​​​Avslutningsvis, regeringen bör tillsätta en arbetsgrupp med representanter från både politiken och branschen omgående med uppdraget att komma med åtgärder för både kort och lång sikt, säger Kent Persson.

 

För mer information, kontakta:
Robin Wilhelmsson, kommunikationschef 
Epost: robin.wilhelmsson@heimstaden.com 

Tel: +46 708 94 62 35 

Om Heimstaden
Heimstaden är ett ledande europeiskt bostadsfastighetsbolag med ca 160 000 bostäder i 10 länder med ett fastighetsvärde om ca 342 miljarder SEK. Vi förvärvar, utvecklar och förvaltar bostäder med ett långsiktigt perspektiv. Vägledda av vårt skandinaviska arv och våra värderingar Care, Dare och Share – strävar vi efter att uppnå målet om att erbjuda omtänksamma boende som förenklar och förgyller livet för våra kunder. För mer information besök
www.heimstaden.com.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media