Heimstaden AB (publ) erhåller ovillkorat aktieägartillskott om 1 700 miljoner NOK

Heimstaden AB (publ) (”Heimstaden” eller ”Bolaget”) har idag erhållit ett ovillkorat aktieägartillskott ifrån sin majoritetsägare Fredensborg AS. Tillskottet uppgår till 1 700 miljoner NOK.

Tillskottet ges ovillkorat och regleras kontant. Fredensborg AS äger idag samtliga stamaktier i Heimstaden AB (totalt 86,2% av aktierna och 98,4% av rösterna).

Aktieägartillskottet syftar till att öka bolagets möjlighet att fortsätta växa genom ytterligare förvärv.

För ytterligare information, kontakta:

Magnus Nordholm, vVD                        0705-29 31 44          magnus.nordholm@heimstaden.com

Carl-Fredrik Streiby, Ekonomidirektör   0763-93 78 69          carl-fredrik.streiby@heimstaden.com

Heimstaden AB (publ)

Östra Promenaden 7 A, 211 28 Malmö,

Organisationsnummer 556670-0455, Bolagets säte Malmö,

Telefon, växel 0770 – 111 050, www.heimstaden.com,

Heimstaden är ett av Nordens ledande bostadsfastighetsbolag. Koncernen äger, förädlar, utvecklar och förvaltar bostäder i Sverige, Norge och Danmark. I Sverige är verksamheten och fastighetsportföljen uppdelad i fyra geografiska områden; Norr, Mitt, Syd och Skåne, med en stark lokal närvaro. Heimstaden har ca 23 500 lägenheter och ett fastighetsvärde om ca 36,5 mdkr värde. Heimstadens preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier och obligationer på Nasdaq Stockholm. Huvudkontoret är placerat i Malmö. Certifed Adviser är Erik Penser Bank, 08-463 83 00.

Denna information är sådan information som Heimstaden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 januari 2018 kl. 16:00 CET. Heimstadens preferensaktie är listad på Nasdaq First North med kortnamnet HEIM PREF.

Taggar:

Om oss

Heimstaden är ett av Nordens ledande bostadsfastighetsbolag. Koncernen äger, förädlar, utvecklar och förvaltar bostäder i Sverige, Danmark och Norge. Heimstaden äger ca 39 000 lägenheter till ett fastighetsvärde om 76 mdkr. Heimstadens preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier och obligation på Nasdaq Stockholm. Huvudkontoret är placerat i Malmö. För mer information se www.heimstaden.com

Prenumerera

Dokument & länkar