Heimstaden AB överväger emission av hybridobligationer

Heimstaden AB (publ) (“Bolaget” eller ”Heimstaden”) har givit Nordea och Swedbank i uppdrag att i egenskap av ”joint bookrunners” arrangera möten med obligationsinvesterare för att undersöka möjligheten att emittera hybridobligationer under Bolagets hybridobligationslån (ISIN SE0012455111). Hybridobligationslånet har en utestående volym om SEK 2 000 000 000, ett rambelopp om SEK 5 000 000 000 och en evig löptid där Bolaget har en första refinansieringsmöjlighet om cirka 5 år. Likviden från en eventuell emission skall användas för generella företagsändamål[, inklusive förvärv, både inom Heimstaden och Heimstaden Bostad samt deras respektive dotterbolag]. Möten med investerare kommer att genomföras från och med 2 september 2019, varefter en emission kan följa, med förbehåll för rådande marknadsförhållanden.  

För ytterligare information, kontakta:

Magnus Nordholm, CEO Fredensborg AS och tillförordnad CFO Heimstaden            +46 705 29 31 44      magnus.nordholm@fredensborg.no

Adam Lindh, Finanschef                                                                                               +46 708 83 96 74       adam.lindh@heimstaden.com

Heimstaden AB (publ)

Östra Promenaden 7 A, 211 28 Malmö,

Organisationsnummer 556670-0455, Bolagets säte Malmö,

Telefon, växel 0770 – 111 050, www.heimstaden.com,

Heimstaden ska förenkla och förgylla livet genom omtänksamma boenden. Med den visionen har vi byggt upp ett ledande bostadsfastighetsbolag som förvärvar, förädlar och förvaltar bostäder i Skandinavien, Tyskland och Nederländerna. Genom våra värderingar omtanke, nytänkande och autenticitet, arbetar vi långsiktigt för att skapa värde för alla våra intressenter, genom lösningar som bidrar till ett lång-siktigt hållbart samhälle och miljö. Vi har ca 40 680 lägenheter och ett fastighetsvärde om 86 mdkr värde. Heimstaden har en preferensaktie noterad på Nasdaq First North Premier med kortnamnet HEIM PREF samt 2 obligationer på Nasdaq Stockholm. Huvudkontoret är placerat i Malmö. Certified Adviser är Erik Penser Bank, 08-463 83 00 samt certifiedadviser@penser.se. Läs mer om oss på www. heimstaden.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar