Heimstaden ansluter till Allmännyttans klimatinitiativ

Report this content

Heimstaden har som första privata fastighetsbolag tecknat en avsiktsförklaring om att stödja Allmännyttans klimatinitiativ. Initiativets målsättning överlappar Heimstadens nuvarande hållbarhetsmål och tillsammans med Allmännyttans medlemmar påskyndar bolaget branschens och samhällets klimatomställning.

2019 blev Heimstaden tillsammans med SBB och Tornet Bostadsproduktion AB de första privata fastighetsbolag att väljas in som associerade medlemmar i Sveriges Allmännytta. En milstolpe och bevis på Heimstadens gedigna arbete och livslånga perspektiv på fastigheter.

Som ett led i Heimstadens hållbarhetsarbete och dedikation för branschens omställningsarbete har bolaget också anslutit sig till Allmännyttans klimatinitiativ, som syftar till att minska utsläppen av växthusgaser genom ambitiösa mål, samverkan och aktivt erfarenhetsutbyte. 

- På Heimstaden jobbar vi holistiskt med hållbarhetsfrågor, men för att lösa klimatutmaningarna behöver vi kroka arm med andra företag i branschen och med våra samarbetspartners. Allmännyttans klimatinitiativ är en positiv drivkraft där vi vill vara med och bidra, säger Klara Svensson, hållbarhetchef Heimstaden Sverige.

Klimatinitiativets övergripande mål är:

  • En fossilfri allmännytta senast år 2030.
  • 30 procents lägre energianvändning till 2030 (räknat från år 2007).

Att tänka och agera hållbart löper som en röd tråd genom verksamheten och 2019 undertecknade Heimstaden FN:s Global Compact. Under 2021 tog bolaget ytterligare kliv när man anslöt sig till Science Based targets Initiaitv samt besluta om att investera 5 miljarder i klimatarbete för att begränsa globala uppvärmningen till 1,5°C.

För mer information, kontakta:
Robin Wilhelmsson, 
Kommunikationschef
robin.wilhelmsson@heimstaden.com
+46 708-946 235

Om Heimstaden
Heimstaden är ett av Europas ledande bostadsfastighetsbolag. Heimstaden har ca 120 000 lägenheter och ett fastighetsvärde om ca 203 mdkr värde. Heimstadens preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier och obligation på Nasdaq Stockholm. Huvudkontoret är placerat i Malmö. För mer information se www.heimstaden.com

Taggar: