Heimstaden är som ett av tre fastighetsbolag först ut att godkännas som associerade medlemmar i Sveriges Allmännytta

Heimstaden, Tornet och Samhällsbyggnadsbolaget beviljades genom ett styrelsebeslut, taget i fredags den 6 september, associerat medlemskap i Sveriges Allmännytta.

- Vi är väldigt glada över att Heimstaden har beviljats associerat medlemskap i Sveriges Allmännytta. Som långsiktig fastighetsägare delar Heimstaden organisationens värdegrund för ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Tillsammans får vi nu ännu större möjligheter att påverka samhällsdebatten, säger Patrik Hall, koncernchef och vd för Heimstaden.

Associerade medlemmar åtar sig bland annat att lämna lägenheter till kommunen för sociala ändamål, arbeta för ökad integrationen och att ta del i det lokala samhället.

 - Det ligger helt i linje med hur Heimstaden arbetar aktivt redan i dag för att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle, säger Patrik Hall.

Han ser vidare fram emot den kommande dialogen med övriga medlemsföretag.

- Genom Heimstadens geografiska spridning, både i Sverige och i andra länder i Europa, har vi ett stort kontaktnät – något som vi ser kan vara till glädje även för de andra medlemmarna i vårt framtida kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

Sveriges Allmännytta, tidigare SABO, är bransch- och intresseorganisation för drygt 300 allmännyttiga bostadsföretag. Enligt ett enigt kongressbeslut i våras är det nu möjligt för fler företag som uppfyller vissa krav på samhällsansvar att bli medlemmar i Sveriges Allmännytta.

- Att kunna välkomna ännu fler långsiktiga och seriösa bostadsföretag att bli medlemmar, även om de inte ägs av en kommun, är glädjande. Nu blir Sveriges Allmännytta en bredare organisation som även företräder privata aktörer med samhällsansvar som värnar hyresrätten som boendeform. Ambitionen är att tillsammans vara starkare och tydligare som samhällsbyggare och att göra ännu mer samhällsnytta - det är en del av det förändringsarbete som påbörjats i Sveriges Allmännytta, säger Anders Nordstrand, vd Sveriges Allmännytta.

Heimstaden ska förenkla och förgylla livet genom omtänksamma boenden. Med den visionen har vi byggt upp ett ledande bostadsfastighetsbolag som förvärvar, förädlar och förvaltar bostäder i Skandinavien, Tyskland och Nederländerna. Genom våra värderingar omtanke, nytänkande och autenticitet, arbetar vi långsiktigt för att skapa värde för alla våra intressenter, genom lösningar som bidrar till ett lång-siktigt hållbart samhälle och miljö. Vi har ca 50 890 lägenheter och ett fastighetsvärde om 104 mdkr värde. Heimstaden har en preferensaktie noterad på Nasdaq First North Premier med kortnamnet HEIM PREF samt 2 obligationer på Nasdaq Stockholm. Huvudkontoret är placerat i Malmö. Certified Adviser är Erik Penser Bank, 08-463 83 00 samt certifiedadviser@penser.se. Läs mer om oss på www. heimstaden.com

Taggar:

Prenumerera