Heimstaden Bostad AB köper projektfastighet i Sundsvall

Heimstaden Bostad AB har av Magnolia Bostad förvärvat första etappen i Norra Kajen, Sundsvalls Kommun.  Projektet omfattar utveckling av cirka 360 lägenheter och bedömt fastighetsvärde vid färdigställande uppgår till cirka 670 miljoner kronor.

Projektet är en ny stadsdel i staden, granne till havet, och med få minuters gångpromenad till de centrala delarna i Sundsvall. Totalentreprenad har sedan tidigare tecknats med Serneke och byggnation beräknas starta hösten 2020 där första etappen är klar för inflyttning under våren 2023.

Förvärvet, det femte i ordningen, är en del inom det ramavtal som tecknats med Magnolia. Ramavtalet innebär att Heimstaden Bostad ska förvärva bostadsprojekt omfattande 14 projekt om cirka 5 300 lägenheter av Magnolia Bostad till ett värde av cirka 9,6 mdkr.

”Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med Magnolia och Serneke. Vi ser även fram emot att kunna erbjuda hållbara och omtänksamma hem som utvecklats på ett attraktivt läge i Sundsvalls innerstad med både människa och miljö i fokus”, säger Sara Macdonald, Head of Asset Management, Heimstaden.

”Vanligtvis så startar vi i andra änden med att först skapa en förvaltningsenhet av befintliga fastigheter och därefter komplettera med nyproduktion. I Sundsvall gör vi faktiskt tvärtom. Därför hoppas vi på att det nu dyker upp möjligheter att förvärva befintliga hyreshus i staden så vi kan utveckla Sundsvall med vårt evighetsperspektiv och våra Friendly Homes”, säger Tom Rasmussen, Senior Investment Manager, Heimstaden.

Mannheimer Swartling Advokatbyrå har agerat legal rådgivare till Heimstaden och Wistrand Advokatbyrå har agerat legal rådgivare till Magnolia Bostad.

För ytterligare information, kontakta:

Sara Macdonald, Head of Asset Management   +46 708 85 02 47   sara.macdonald@heimstaden.com
Tom Rasmussen, Senior Investment Manager   +46 706 85 40 81   tom.rasmussen@heimstaden.com

Heimstaden AB (publ)

Östra Promenaden 7 A, 211 28 Malmö,

Organisationsnummer 556670-0455, Bolagets säte Malmö,

Telefon, växel 0770 – 111 050, www.heimstaden.com,

Heimstaden är ett ledande fastighetsbolag i Europa med fokus på att förvärva, förädla, utveckla och förvalta bostäder och lokaler. Genom våra värderingar Care, Dare och Share, skapar vi värden för våra ägare och omtänksamma boenden för våra hyresgäster. Heimstaden har ca 97 800 lägenheter och ett fastighetsvärde om ca 131 mdkr värde. Heimstadens preferensaktie är noterad på Nasdaq First North. Huvudkontoret är placerat i Malmö. Certified Adviser är Erik Penser Bank aktiebolag, 08-463 83 00 samt certifiedadviser@penser.se. För mer information se www.heimstaden.com

Om oss

Heimstaden är ett av Europas ledande bostadsfastighetsbolag. Koncernen äger, förädlar, utvecklar och förvaltar bostäder i Sverige, Danmark, Holland, Tyskland och Norge. Heimstaden. Heimstadens preferensaktie är noterad på Nasdaq First North och obligation på Nasdaq Stockholm. Huvudkontoret är placerat i Malmö. För mer information se www.heimstaden.com

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar