Heimstaden etablerar egen administration i Danmark genom förvärv av Nordic Property Management A/S

Heimstaden har det senaste åren växt kraftigt i Danmark, framförallt i Köpenhamnsområdet. Under denna tillväxtfas har de danska fastighetsportföljen förvaltats och administrerats av Nordic Property Management A/S (”NPM”). Heimstaden har i ett avtal med NPMs ägare kommit överens om att överta ägande och utveckling av bolagets verksamhet.

NPM har 20 anställda inom hyres- och bolagsadministration, uthyrning samt fastighetsförvaltning och hanterar en fastighetsportfölj med ett värde på ca 12 miljarder DKK åt inte bara Heimstaden utan ett flertal andra större och mindre fastighetsägare. NPM kommer även framöver att fortsätta sitt arbete gentemot externa parter.

”Samarbetet mellan Heimstaden och NPM har fungerat mycket bra under Heimstadens initiala expansion i Danmark och vi är idag glada för det goda samarbete vi har. Detta samarbete vill vi nu fördjupa och bygga vidare på, och är därför både glada och stolta över att få kunna välkomna NPM och dess medarbetare in i Heimstaden”, säger Magnus Nordholm, vice VD Heimstaden.

”Alla nuvarande och framtida externa kunder ska känna en trygghet i att den höga kvalitet som NPM hittills levererat kommer fortsätta oförändrat. Tydliga interna rutiner ska säkerställa den kvalitet och det oberoende som NPMs kunder efterfrågar”, fortsätter Magnus.

”Som komplement till NPM kommer Heimstaden även framöver att fortsätta sitt samarbete med andra förvaltningsbolag i Danmark. NPM kan i dagsläget inte hantera hela vårt geografiska område varpå komplettering av andra förvaltningsbolag säkerställer att vi får den bästa förvaltningen och administrationen av en fastighet”, säger Tom Rasmussen, Head of Asset Management Heimstaden

”Vi är glada att kunna överlåta ägandet av ett välfungerande bolag till en professionell samarbetspartner, som vi känner väldigt bra och som delar samma värdegrund som oss i NPM”, säger Henrik Duhn, delägare av NPM och verkställande direktör.

Styrelsen kommer bestå av Henrik Duhn, som fortsätter sitt arbete i NPM, samt Magnus Nordholm och Tom Rasmussen som tar plats från Heimstaden. Tillträde är avtalat till den 1 november 2017.

För ytterligare information, kontakta:

Magnus Nordholm, vVD Heimstaden AB               0705 - 29 31 44    magnus.nordholm@heimstaden.com

Tom Rasmussen, Head of Asset Management     0706 - 85 40 81     tom.rasmussen@heimstaden.com

Heimstaden AB (publ)

Östra Promenaden 7 A, 211 28 Malmö,

Organisationsnummer 556670-0455, Bolagets säte Malmö,

Telefon, växel 0770 – 111 050, www.heimstaden.com,

Heimstaden är ett av Nordens ledande bostadsfastighetsbolag. Koncernen äger, förädlar, utvecklar och förvaltar bostäder i Sverige och Danmark. I Sverige är verksamheten och fastighetsportföljen uppdelad i fyra geografiska områden; Norr, Mitt, Syd och Skåne, med en stark lokal närvaro. Heimstaden har ca 21 800 lägenheter och ett fastighetsvärde om ca 30,8 mdkr värde. Heimstadens preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier och obligation på Nasdaq Stockholm. Certifed Adviser är Erik Penser Bank, 08-463 83 00. Huvudkontoret är placerat i Malmö. För mer information se www.heimstaden.com.

Taggar:

Om oss

Heimstaden är ett av Nordens ledande bostadsfastighetsbolag. Koncernen äger, förädlar, utvecklar och förvaltar bostäder i Sverige, Danmark och Norge. Heimstaden äger ca 39 000 lägenheter till ett fastighetsvärde om 76 mdkr. Heimstadens preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier och obligation på Nasdaq Stockholm. Huvudkontoret är placerat i Malmö. För mer information se www.heimstaden.com

Prenumerera

Dokument & länkar