Heimstaden gör kompletterande förvärv i Ystad

Heimstaden AB har idag undertecknat avtal om förvärv av 28 stycken centralt belägna fastigheter i Ystad som ägs av HP Holding AB. Beståndet består av totalt 527 stycken bostadslägenheter och några kommersiella butiksloker i centrala Ystad med en total yta som uppgår till 41 000 kvm med en uthyrningsgrad på ca 99,7 % om totalt ca 45 mkr i hyresintäkter.  

Vi har under lång tid haft ögonen på detta bestånd som byggts upp under 25 års tid och enligt oss är det bäst belägna och det bäst förvaltade beståndet i hela Ystad. Vi har sedan tidigare ett bestånd bestående av 228 stycken bostadslägenheter på orten. I och med detta förvärv kan vi i enlighet med vår strategi och målsättning bygga en fullskalig förvaltningsenhet på plats i Ystad. Med hjälp av och tillsammans med den lokala organisationen i Ystad, som följer med över i förvärvet och som gjort ett fantastiskt arbete med fastigheterna, ser vi verkligen fram emot övertagandet”, säger Patrik Hall, VD på Heimstaden.

Transaktionsvärdet i affären uppgår till 768 MSEK och planerat tillträde är den 30 november 2016.

Förvärvet finansieras dels med egen likviditet om 712 MSEK och dels med banklån om 56 MSEK. Transaktionen genomförs som bolagstransaktion.

För ytterligare information, kontakta:

Patrik Hall                                          VD                                                  0705-85 99 56                       patrik.hall@heimstaden.com

Fredrik Årman                                   Senior Investment Manager           0705-90 04 77                       fredrik.arman@heimstaden.com

Denna information är sådan information som Heimstaden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2016 kl. 15:00 CET.

Heimstadens preferensaktie är listad på Nasdaq First North med kortnamnet HEIM PREF. Certified adviser är Erik Penser Bank. Mer information om bolaget finns på www.heimstaden.com.

Heimstaden AB (publ)

Östra Promenaden 7 A

211 28 Malmö

Organisationsnummer 556670-0455, Bolagets säte Malmö

Telefon, växel 0770 – 111 040, www.heimstaden.com

Om Heimstaden

”Heimstaden etablerar, förvaltar, utvecklar och äger, ensam eller tillsammans med andra investerare, bostadsfastigheter omfattande ca 19 500 st. lägenheter i tillväxtregioner i Sverige och Danmark. Vi erbjuder hyresgästerna trygga och trivsamma boenden i livets olika skeenden samt medinvestorer en professionell investeringsprodukt med en attraktiv riskjusterad avkastning. Bolaget grundades 1998 och ägs sedan 2005 i huvudsak av det norska bolaget Fredensborg AS, som är Norges största privata bostadsbolag.”

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar