Heimstaden gör ytterligare ett kompletterande förvärv i Ystad

Heimstaden har idag undertecknat avtal om förvärv av 13 stycken fastigheter i Ystad som ägs av Brogripen.

Beståndet består av totalt 449 stycken bostadslägenheter samt några kommersiella butiksloker i centrala Ystad. Den totala ytan uppgår till ca 38 000 kvm med en uthyrningsgrad på 99,5% om totalt 41 mkr i hyresintäkter.  

”Det känns mycket bra att kunna komplettera våra tidigare förvärv i Ystad med dessa fastigheter av hög kvalité. Vi har sedan tidigare ett bestånd bestående av 755 stycken bostadslägenheter på orten. I och med detta förvärv uppgår vårt bestånd i Ystad till 1 204 lägenheter och vi är igång med etablering av en fullskalig förvaltningsenhet, vilket kommer att öka vår lokala närvaro och ge en förbättrad service”, säger Fredrik Årman, Senior Investment Manager på Heimstaden.

Transaktionsvärdet i affären uppgår till 735 MSEK och planerat tillträde är den 31 mars 2017.

Förvärvet finansieras delsmed egen likviditet om 294 MSEK och dels med banklån om 441 MSEK. Transaktionen genomförs som bolagstransaktion.

För ytterligare information, kontakta:

Patrik Hall                      VD                                          0705-85 99 56      patrik.hall@heimstaden.com 

Fredrik Årman               Senior Investment Manager   0705-90 04 77      fredrik.arman@heimstaden.com 

Denna information är sådan information som Heimstaden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 december 2016 kl. 13.00 CET.

Heimstadens preferensaktie är listad på Nasdaq First North med kortnamnet HEIM PREF. Certified adviser är Erik Penser Bank. Mer information om bolaget finns på www.heimstaden.com.

Heimstaden AB (publ)

Östra Promenaden 7 A

211 28 Malmö

Organisationsnummer 556670-0455, Bolagets säte Malmö

Telefon, växel 0770 – 111 040, www.heimstaden.com

Om Heimstaden

”Heimstaden etablerar, förvaltar, utvecklar och äger, ensam eller tillsammans med andra investerare, bostadsfastigheter omfattande ca 19 500 st. lägenheter i tillväxtregioner i Sverige och Danmark. Vi erbjuder hyresgästerna trygga och trivsamma boenden i livets olika skeenden samt medinvestorer en professionell investeringsprodukt med en attraktiv riskjusterad avkastning. Bolaget grundades 1998 och ägs sedan 2005 i huvudsak av det norska bolaget Fredensborg AS, som är Norges största privata bostadsbolag.”

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar