Heimstaden har emitterat ytterligare hybridobligationer om SEK 1 000 miljoner

Report this content

Heimstaden AB (publ) (”Heimstaden” eller ”Bolaget”) emitterar hybridobligationer om SEK 1 000 miljoner på den nordiska kapitalmarknaden.

Heimstaden har framgångsrikt emitterat ytterligare hybridobligationer om SEK 1 000 miljoner under Bolagets hybridobligationslån (ISIN SE0012455111), vilket innebär att den totala utestående volymen är SEK 4 000 000 000 under ett rambelopp om SEK 5 000 000 000. De nya hybridobligationerna emitterades till ett pris om 103% av nominellt belopp, motsvarande en rörlig ränta om STIBOR 3m + 518 räntepunkter till första inlösendagen. Hybridobligationslånet har en evig löptid där Bolaget har en första refinansieringsmöjlighet om cirka 4,7 år.

Heimstaden avser att ansöka om upptagande till handel av hybridobligationerna på Nasdaq Stockholm Corporate Bond List.

Nordea och Swedbank har agerat finansiella rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå har agerat legal rådgivare i samband med emissionen.  

För ytterligare information, kontakta:

Arve Regland, CFO                    +47 479 07 700               arve.regland@fredensborg.no

Adam Lindh, Finanschef             +46 708 83 96 74            adam.lindh@heimstaden.com

Heimstaden AB (publ)

Östra Promenaden 7 A, 211 28 Malmö,

Organisationsnummer 556670-0455, Bolagets säte Malmö,

Telefon, växel 0770 – 111 050, www.heimstaden.com,

Heimstaden är ett ledande fastighetsbolag i Europa med fokus på att förvärva, förädla, utveckla och förvalta bostäder och lokaler. Genom våra värderingar Care, Dare och Share, skapar vi värden för våra ägare och omtänksamma boenden för våra hyresgäster. Heimstaden har ca 52 300 lägenheter och ett fastighetsvärde om ca 108 mdkr värde. Heimstadens preferensaktie är noterad på Nasdaq First North. Huvudkontoret är placerat i Malmö. Certified Adviser är Erik Penser Bank aktiebolag, 08-463 83 00 samt certifiedadviser@penser.se. För mer information se www.heimstaden.com

Prenumerera

Dokument & länkar