Heimstaden offentliggör prospekt samt ansöker om upptagande till handel av dess obligationer

Som framgått i tidigare pressmeddelanden har Heimstaden AB (publ) (”Heimstaden”) den 31 maj 2019 och den 28 juni 2019 emitterat obligationer om sammanlagt 1 750 miljoner SEK under Heimstadens upp till 1 750 miljoner SEK seniora icke säkerställda obligationer med ISIN SE0012622249. Heimstaden avser att ansöka om upptagande till handel av obligationerna på Nasdaq Stockholm och första dag för handel beräknas vara omkring den 5 juli 2019. Med anledning av noteringsansökan har ett prospekt upprättats som idag har godkänts av Finansinspektionen.

Prospektet finns tillgängligt på Heimstadens hemsida www.heimstaden.com och biläggs även detta pressmeddelande. 

För ytterligare information, kontakta:

Patrik Hall, VD                           +46 705 85 99 56      patrik.hall@heimstaden.com

Adam Lindh, Head of Finance   +46 708 83 96 74       adam.lindh@heimstaden.com

Heimstaden AB (publ)

Östra Promenaden 7 A, 211 28 Malmö,

Organisationsnummer 556670-0455, Bolagets säte Malmö,

Telefon, växel 0770 – 111 050, www.heimstaden.com,

Heimstaden ska förenkla och förgylla livet genom omtänksamma boenden. Med den visionen har vi byggt upp ett ledande bostadsfastighetsbolag som förvärvar, förädlar och förvaltar bostäder i Skandinavien, Tyskland och Nederländerna. Genom våra värderingar omtanke, nytänkande och autenticitet, arbetar vi långsiktigt för att skapa värde för alla våra intressenter, genom lösningar som bidrar till ett lång-siktigt hållbart samhälle och miljö. Vi har ca 40 680 lägenheter och ett fastighetsvärde om 86 mdkr värde. Heimstaden har en preferensaktie noterad på Nasdaq First North Premier med kortnamnet HEIM PREF samt 2 obligationer på Nasdaq Stockholm. Huvudkontoret är placerat i Malmö. Certified Adviser är Erik Penser Bank, 08-463 83 00 samt certifiedadviser@penser.se. Läs mer om oss på www. heimstaden.com

Taggar:

Om oss

Heimstaden är ett av Nordens ledande bostadsfastighetsbolag. Koncernen äger, förädlar, utvecklar och förvaltar bostäder i Sverige, Danmark och Norge. Heimstaden äger ca 39 000 lägenheter till ett fastighetsvärde om 76 mdkr. Heimstadens preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier och obligation på Nasdaq Stockholm. Huvudkontoret är placerat i Malmö. För mer information se www.heimstaden.com