Heimstadens årsredovisning är tillgänglig på bolagets webbplats

Report this content

Heimstadens årsredovisning för 2018 är nu tillgänglig att läsa på vår hemsida, www.heimstaden.com.

För ytterligare information, kontakta:

Patrik Hall, VD                                  +46 705 85 99 56      patrik.hall@heimstaden.com 

Carl-Fredrik Streiby, IR manager     +46 763 93 78 69       carl-fredrik.streiby@heimstaden.com   

Denna information är sådan information som Heimstaden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Lagen om värdepappersmarknaden.

Heimstaden AB (publ)

Östra Promenaden 7 A, 211 28 Malmö,

Organisationsnummer 556670-0455, Bolagets säte Malmö,

Telefon, växel 0770 – 111 050, www.heimstaden.com,

Heimstaden är ett ledande fastighetsbolag i Nordeuropa med fokus på att förvärva, förädla, utveckla och förvalta bostäder och lokaler. Genom våra värderingar omtanke, nytänkande och autentiska, skapar vi värden för våra ägare och omtänksamma boenden för våra hyresgäster. Heimstaden har ca 39 000 lägenheter och ett fastighetsvärde om ca 76 mdkr värde. Heimstadens preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier. Huvudkontoret är placerat i Malmö. Certified Adviser är Erik Penser Bank aktiebolag, 08-463 83 00 samt certifiedadviser@penser.se. För mer information se www.heimstaden.com

Taggar: