Heimstadens årsredovisning är tillgänglig via bolagets webbplats

Report this content

Heimstadens årsredovisning för 2017 är nu tillgänglig att läsa på vår hemsida, www.heimstaden.com.

För ytterligare information, kontakta:

Patrik Hall, VD                     0705-85 99 56      patrik.hall@heimstaden.com

Magnus Nordholm, vVD      0705-29 31 44       magnus.nordholm@heimstaden.com

Denna information är sådan information som Heimstaden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt Lagen om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 mars 2018 kl. 09:00 CET. Heimstadens preferensaktie är listad på Nasdaq First North med kortnamnet HEIM PREF.

Heimstaden AB (publ)

Östra Promenaden 7 A

211 28 Malmö

Organisationsnummer 556670-0455, Bolagets säte Malmö

Telefon, växel 0770 – 111 050, www.heimstaden.com

Heimstaden är ett av Nordens ledande bostadsfastighetsbolag. Koncernen äger, förädlar, utvecklar och förvaltar bostäder i Sverige, Danmark och Norge. Heimstaden har ca 30 500 lägenheter och ett fastighetsvärde om ca 50,3 mdkr värde. Heimstadens preferensaktie är listad på Nasdaq First North med kortnamnet HEIM PREF. Certifed Adviser är Erik Penser Bank, 08-463 83 00. Huvudkontoret är placerat i Malmö. För mer information se www.heimstaden.com