Heimstadens CFO Ingvor Sundbom lämnar bolaget

Heimstaden meddelar att bolagets CFO Ingvor Sundbom lämnar bolaget den 7 augusti 2019.  

Ingvor Sundbom, som tillträdde som CFO i november 2018, säger upp sin anställning med anledning av familjeskäl.  

Magnus Nordholm, CEO Fredensborg AS och tidigare CFO Heimstaden, tar över som tf. CFO tills en permanent lösning är på plats. 

För ytterligare information, kontakta:

Patrik Hall, VD Heimstaden                            0705-85 99 56      patrik.hall@heimstaden.com

Magnus Nordholm, VD Fredensborg AS        0705-29 31 44      magnus.nordholm@fredensborg.no

Heimstaden AB (publ)

Östra Promenaden 7 A, 211 28 Malmö,

Organisationsnummer 556670-0455, Bolagets säte Malmö,

Telefon, växel 0770 – 111 050, www.heimstaden.com,

Heimstaden ska förenkla och förgylla livet genom omtänksamma boenden. Med den visionen har vi byggt upp ett ledande bostadsfastighetsbolag som förvärvar, förädlar och förvaltar bostäder i Skandinavien, Tyskland och Nederländerna. Genom våra värderingar omtanke, nytänkande och autenticitet, arbetar vi långsiktigt för att skapa värde för alla våra intressenter, genom lösningar som bidrar till ett lång-siktigt hållbart samhälle och miljö. Vi har ca 40 680 lägenheter och ett fastighetsvärde om 86 mdkr värde. Heimstaden har en preferensaktie noterad på Nasdaq First North Premier med kortnamnet HEIM PREF samt 2 obligationer på Nasdaq Stockholm. Huvudkontoret är placerat i Malmö. Certified Adviser är Erik Penser Bank, 08-463 83 00 samt certifiedadviser@penser.se. Läs mer om oss på www. heimstaden.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar