Nyemission i Heimstadens dotterbolag Heimstaden Bostad

Report this content

Heimstadens dotterbolag Heimstaden Bostad AB stärker sitt egna kapital med 5 645 miljoner kronor genom en riktad nyemission mot ägarna, där Heimstaden tecknar för 2 035 miljoner kronor, Alecta för 3 582 miljoner kronor, Ericsson för 21 miljoner kronor och Sandvik för 7 miljoner kronor.

Det egna kapitalet emitteras genom en blandning av stam- och preferensaktier samt betalas genom en blandning av kvittning av oreglerade utdelningar och likvida medel. Det totala tillskottet av kontanter till 3 887 miljoner kronor, varav 2 785 miljoner betalas in av externa ägare och 1 102 miljoner kronor av Heimstaden.

-"Vi är glada att aktieägarna vill investera i Heimstaden Bostad. Det nya kapitalet positionerer bolaget för vidare växt, vilket motiverar oss alla", säger Patrik Hall, VD Heimstaden.

För ytterligare information, kontakta:

Patrik Hall, CEO                     +46 705 85 99 56    Patrik.hall@heimstaden.com

Denna information är information som Heimstaden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadssförordning. Information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 mai 2020 kl. 16:30 CET. Heimstadens preferensaktie är listad på Nasdaq First North med kortnamnet HEIM PREF. Certified Adviser är Erik Penser Bank aktiebolag. Mer information  om bolaget finns på www.heimstaden.com.

Heimstaden AB (publ)

Östra Promenaden 7 A, 211 28 Malmö,

Organisationsnummer 556670-0455, Bolagets säte Malmö,

Telefon, växel 0770 – 111 050, www.heimstaden.com,

Heimstaden är ett ledande fastighetsbolag i Europa med fokus på att förvärva, förädla, utveckla och förvalta bostäder och lokaler. Genom våra värderingar Care, Dare och Share, skapar vi värden för våra ägare och omtänksamma boenden för våra hyresgäster. Heimstaden har ca 97 800 lägenheter och ett fastighetsvärde om ca 132 mdkr värde. Heimstadens preferensaktie är noterad på Nasdaq First North. Huvudkontoret är placerat i Malmö. Certified Adviser är Erik Penser Bank aktiebolag, 08-463 83 00 samt certifiedadviser@penser.se. För mer information se www.heimstaden.com

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar