Nytt datum för årsstämma

Report this content

Heimstaden AB (publ) har idag beslutat att flytta fram det planerade datumet för årsstämman för räkenskapsåret 2018 till den 24 maj 2019.

För ytterliggare information, kontakta:

Patrik Hall, VD                                   +46 705 85 99 56          patrik.hall@heimstaden.com

Carl-Fredrik Streiby, IR ansvarig       +46 763 93 78 69          carl-fredrik.streiby@heimstaden.com

Heimstaden AB (publ)

Östra Promenaden 7 A

211 28 Malmö

Organisationsnummer 556670-0455, Bolagets säte Malmö

Telefon, växel 0770 – 111 050, www.heimstaden.com

Heimstaden är ett ledande fastighetsbolag i Nordeuropa med fokus på att förvärva, förädla, utveckla och förvalta bostäder och lokaler. Genom våra värderingar omtanke, nytänkande och autentiska, skapar vi värden för våra ägare och omtänksamma boenden för våra hyresgäster. Heimstaden har ca 39 000 lägenheter och ett fastighetsvärde om ca 76 mdkr värde. Heimstadens preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier. Huvudkontoret är placerat i Malmö. Certified Adviser är Erik Penser Bank aktiebolag, 08-463 83 00 samt certifiedadviser@penser.se. För mer information se www.heimstaden.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar