HelloFresh förbinder sig till ambitiösa hållbarhetsmål 2021

Report this content

HelloFresh presenterar nu stora framsteg inom sitt hållbarhetsarbete för 2020, och lyfter fram viktiga delmål och prestationer i företagets Hållbarhetsrapport 2020. För första gången delar HelloFresh även med sig av företagets hållbarhetsmål, vilka starkt kommer att bidra till den fortsatta minskningen av koldioxidutsläpp och matsvinn.

HelloFresh, världens ledande leverantör av matkassar, överträffade sina hållbarhetsmål för 2020, och kommer nu att utöka hållbarhetsarbetet för 2021. Företaget publicerade nyligen sin Hållbarhetsrapport 2020, och lyfter där fram viktiga prestationer, vilka ligger i linje med de globala målen för hållbar utveckling som definierats av FN.

 År 2020 erbjöd vi våra kunder ett säkert och bekvämt sätt att kunna handla och få sin mat hemlevererad. Vårt ansvar för vår planet och våra människor har ökat avsevärt med storleken på vårt företag, vilket är varför vi har fortsatt att fokusera vårt arbete på att utveckla vår hållbarhetsagenda under det senaste året, säger Thomas Griesel medgrundare av HelloFresh.

Strategi för att minska koldioxidutsläpp

Ett av de tydligaste initiativen från 2020 var lanseringen av HelloFresh strategi för att minska företagets koldioxidutsläpp. Detta inkluderade 100 procent kompensation för direkta koldioxidutsläpp från HelloFresh interna verksamhet och kontor, samt alla utsläpp från leverans till kunder och företagsresor. HelloFresh blev under 2020 även det första globala koldioxidneutrala måltidsföretaget och kommer att fortsätta att kompensera sina koldioxidutsläpp under 2021.

År 2020 uppgick HelloFresh totala koldioxidutsläpp i scope 1, 2 och 3 till 96 310 ton koldioxid.

Pågående arbete för att minska matsvinnet

HelloFresh strömlinjeformade affärsmodell för matkassebeställningar minskar i sig matsvinnet. Under 2021 kommer företaget att fortsätta arbeta med och stärka sina hållbarhetsambitioner, genom att sträva efter att halvera matavfallet till deponi eller förbränning per intäkt i euro fram till 2022. Mer kraft läggs även på att minska matsvinnet genom att utveckla och hantera effektiviteten i försörjningskedjan, att kontinuerlig arbeta med förbättringar av förpackningslösningar samt genom pågående samarbeten med forskningspartners.

Högre krav på lax, GGN-certifikat och reducering av plast

Vidare samarbetar och kombinerar de europeiska HelloFresh-länderna Sverige, Danmark, Tyskland, Österrike, Schweiz, Belgien, Nederländerna, Luxemburg, Frankrike och Storbritannien kring inköp av korn och ris för att minska förpackning avfallet, och man har även bytt ut förpackningarna till att bli helt pappersbaserade. Dessutom började HelloFresh använda 100 procent återvunna plastpåsar för såser och kryddor under fjärde kvartalet 2020, något som företaget, tillsammans med leverantören av plastpåsar, varit banbrytande med i Europa. I samma anda minskades plastförpackningen av lax genom att byta förpackningen till DVP (dubbel vakuumförpackning), vilket minskar plastavfallet.

HelloFresh införde även under det gångna året ett GGN-certifikat (GLOBALG.A.P-nummer, en universal märkning för goda jordbruksmetoder) för lax på alla nordiska marknader, och beslutade att framöver enbart använda GGN-lax för att kunna säkerställa höga djurskyddskrav. Dessutom introducerades en QR-kod på flera matvaror, via vilken kunder enkelt kan scanna och ta del av mer information om de leverantörer och jordbrukare som HelloFresh samarbetar med.

Genom ytterligare ett hållbarhetsinitiativ, utvecklat av HelloFresh Packaging Lab, har kylpåsar i återvunnet papper minskat plastanvändningen i varje matkasseleverans med cirka 50 procent i Norden, Tyskland, Österrike och Schweiz. 

Kooperativa leveranser

Under 2020 utökade HelloFresh nordiska logistikpartner Gordon sin uppsättning HVO-drivna bilar (hydrobehandlad vegetabilisk olja), och man har också inlett piloter med elektriska fordon. Dessutom inledde Gordon kooperativa leveranser och minskade därmed antalet fordon som krävs för att köra ut matbeställningar.

Mål för 2022

För första gången har HelloFresh satt upp konkreta, gränsöverskridande miljömål för två av de mest kritiska globala frågorna:

1. Minska koldioxidutsläppen från produktionsanläggningarna per euro i intäkt med 60 procent fram till 2022.

2. Minska matavfallet till deponi eller förbränning per euro i intäkt med 50 procent fram till 2022.

Baslinjen för båda målen är 2019.

– Målen, vilka återfinns inom två av de viktigaste områdena med störst påverkan för en hållbar utveckling, sätter en standard för att vi ska fortsätta utveckla vårt hållbarhetsarbete. I nästa steg kommer dessa att göra det möjligt för oss att sätta standarder för mätning av andra miljöeffekter, avslutar Thomas Griesel medgrundare av HelloFresh.

För hela rapporten, se här.

Saskia Leisewitz
Senior Corporate Communications Manager
HelloFresh Group
+49 (0) 174 72 35 961
sl@hellofresh.com

Om HelloFresh 
HelloFresh SE är världens ledande leverantör av matkassar med verksamhet i USA, Storbritannien, Tyskland, Nederländerna, Belgien, Luxemburg, Australien, Österrike, Schweiz, Kanada, Nya Zeeland, Sverige, Frankrike och Danmark. 2020 levererade HelloFresh över 600 miljoner måltider och nådde nära 5,3 miljoner aktiva kunder. HelloFresh grundades i Berlin i november 2011 och noterades på Frankfurtbörsen i november 2017. HelloFresh har kontor i New York, Berlin, London, Amsterdam, Sydney, Toronto, Auckland, Paris och Köpenhamn.

Prenumerera