Insamlingsstiftelsen Help to Help väljer in ny styrelseordförande

Report this content

Catharina Johansson Söderström väljs in som ny styrelseordförande. Catharina kommer senast från PwC, där hon arbetat som auktoriserad revisor, de senaste 17 åren som partner. Under sin tid på PwC har Catharina även innehaft chefsroller samt arbetat med bland annat utbildning, jämställdhetsfrågor och coachning.

"Jag är stolt och glad över styrelsens förtroende! Som styrelseledamot och ordförande får jag en unik möjlighet att genom Help to Helps verksamhet göra skillnad för unga människor i Tanzania och Uganda. Så att ungdomar får universitetsutbildning, så att de kan försörja sig själva och sina familjer och så att de kan bidra till utvecklingen av sina egna länder. Längre fram hoppas vi självklart kunna gå in i fler länder. Med drygt 30 års erfarenhet av arbete med företag och organisationer, av olika storlekar, olika branscher och utvecklingsfaser, vill jag bidra till styrelsens ambition att utveckla styrelsearbetet till nästa nivå." säger Catharina Johansson Söderström.

Help to Help har vuxit snabbt under de senaste två åren. En kartläggning av organisationens stipendieprogram för högskolestudenter i Tanzania visar på tydliga resultat - studenterna fullföljer sina utbildningar, kommer i arbete genom Help to Helps nätverk och  arbetsförberedande kurser och kan därmed bidra till sina samhällen. Precis så som var ämnat när Help to Help grundades. Visionen framåt är att till 2020 ha skalat upp verksamheten till att innefatta stipendier för 750 studenter i 3-4 länder och har försett 10 000 ungdomar med de kunskaper som krävs för att få eller skapa sig ett jobb. 

"För att nå vår vision behöver vi bli än mer strategiska vad gäller vår långsiktiga finansiering och organisationsutveckling men också förfina våra interna processer och uppföljningsmetoder för att säkerställa att våra resurser används på rätt sätt och gör nytta. Catharina bidrar med gedigen erfarenhet, struktur och nätverk. Hon har en förmåga att både se till helheten och samtidigt identifiera specifika utvecklingsområden, risker och möjligheter. Hon blir dessutom ett mycket bra bollplank till mig som verksamhetsansvarig och entreprenör. Jag ser fram emot att se hur Help to Help utvecklas med Catharina som ordförande." säger Malin Cronqvist, grundare och verksamhetsansvarig."

Insamlingsstiftelsen Help to Help arbetar huvudsakligen med att ge stipendier för 

högskoleutbildning till unga i Östafrika genom crowdfunding och att koppla samman 

studenter med det lokala näringslivet. På så vis kommer fler unga ut i arbete och får en 

möjlighet att skapa en långsiktig förändring. Insamlingsstiftelsen Help to Help innehar 

90-konto. www.helptohelp.se 

Media

Media