Suzan Hourieh Lindberg till Help to Help

Report this content

Help to Help rekryterar Suzan Hourieh Lindberg till stiftelsens styrelse med målet att stärka sitt strategiska kommunikationsarbete. 

Help to Helps målsättning är att till 2020 bli en aktör som möjliggör utbildning för tusentals studenter i Östafrika och på längre sikt globalt. För att kunna göra det behöver stiftelsen satsa på att nå ut till en bredare målgrupp av både privatpersoner, företag och institutioner som tror på ”Help to Help-effekten” och vill vara del av demokratiseringsarbetet bland unga vuxna i Östafrika. Nu väljer de in Suzan Hourieh Lindberg, affärsutvecklare på Berghs, för sitt strategiska styrelsearbete för kommunikationsområdet.

- Under 2018 fokuserar Help to Help mycket på att förbättra den digitala upplevelsen på vår crowdfunding plattform och att öka vår räckvidd för att kunna expandera. Därför känns det som en perfekt timing att få in en person som Suzan i styrelsen just nu. Hon har full koll på trender inom kommunikationsbranschen och ett stort nätverk som är värdefullt för oss när vi nu tar nästa steg, säger Malin Cronqvist, Grundare och styrelseordförande.

Vidare besitter hon stor kompetens kring digital kommunikation kopplat till affären vilket alltid har varit och fortsatt är viktigt för Help to Help. Vår övertygelse ligger i att vi med digitala verktyg kan driva på för att öka trovärdighet och transparensen i vår bransch och dessutom skapa personlig kommunikation som berör.

- Dessutom ser vi det som vår uppgift att också bidra till en ökad kunskap om och förståelse för den positiva förändring som faktiskt sker i många afrikanska länder vad som krävs för att katalysera den ytterligare. Utan kunskap kan vi inte fatta bra beslut!

- Jag är oerhört stolt över att få jobba med verksamheten som inte bara digitaliserar givarbranschen utan även jobbar helt transparant i alla led. Och med ett så vasst team! Help to Help-effekten är både beprövad och lyckad. Vi vet att fler unga vuxna i området stiftelsen får rätt utbildning, rätt jobbcoachning inklusive ledarskap- och demokratikunskaper och vi vet att fler får jobb. Vi vet även att de som får jobb efter utbildning av Help to Help också har högre löner och kommer i högre uppsatta positioner än de som inte gör det. Slutligen vet vi att samtliga deltagare i IT-bootcamp för kvinnor lär i snitt 3-4 personer i sin omgivning IT- kunskaper. 100 kvinnor deltar per tillfälle. 300-400 får digital utbildning. Ja, jag vill vara en del av denna enormt ”empowering”- verksamhet, säger Suzan Hourieh Lindberg. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Malin Cronqvist
Founder & Chairman of Help to Help
malin@helptohelp.se, +46 704 087474/+255 719 055468 www.helptohelp.se

Suzan Hourieh Lindberg
Business Developer, Berghs School of Communication
Suzan.hourieh@berghs.se
www.berghs.se 

Webb: www.helptohelp.se 

 

Insamlingsstiftelsen Help to Help arbetar huvudsakligen med att ge stipendier för 

högskoleutbildning till unga i Östafrika genom crowdfunding och att koppla samman 

studenter med det lokala näringslivet. På så vis kommer fler unga ut i arbete och får en 

möjlighet att skapa en långsiktig förändring. Insamlingsstiftelsen Help to Help innehar 

90-konto. www.helptohelp.se 

Media

Media

Dokument & länkar