Alla tiders tillväxtrekord för Helsingforsturismen


Foto: Eliel Kilkki & Ben Daley

Förra året passerade Helsingfors för första gången en milstolpe på fyra miljoner övernattningar i staden. Helsingfors har en välmående turism även i övrigt. Tillväxten är större än i grannländernas huvudstäder och Helsingfors är Nordens största kongresstad samt Europas livligaste passagerarhamn. 

Förra året var ett rekordår för Helsingforsturismen. Tillväxten var totalt 13 procent, vilket innebär över fyra miljoner registrerade övernattningar. I hela huvudstadsregionen registrerades 5,3 miljoner övernattningar. I egenskap av huvudstad är Helsingfors lokomotivet för Finlands turism, vilket syns speciellt i antalet internationella övernattningar jämfört med övriga Finland. Bland internationella resenärer steg antalet övernattningar i Helsingfors med totalt 15 procent, medan övernattningarna bland inlandsturister ökade med tio procent.

”Det går bra för Helsingforsturismen just nu. Förra året anlände flest resenärer från Ryssland, Tyskland, Storbritannien, USA, Sverige och Japan. Proportionsmässigt ökade resenärsantalen mest för Ryssland med 37 % och för Kina med 31 %. Med andra ord kom tillväxten från många marknadsområden. Den goda ekonomiska situationen i de för oss viktiga avreselanden har främjat turismbranschen globalt och bidragit till Helsingfors och Finlands rekordartade turismsiffror”, berättar verkställande direktör Laura Aalto vid Helsinki Marketing.

Helsingfors dragplåster på turistmarknaden är stadens naturnära läge i kombination med en intressant stadskultur och dess evenemangsutbud. Då Europas populäraste stadsdestinationer fått problem med överdriven turism intresserar sig turisterna allt mer för upplevelserikedom och genuina upplevelser. Mindre städer, såsom Helsingfors, kan gott möta kraven för upplevelseturism.

Helsingfors växer snabbare än konkurrenterna

För tillfället växer Helsingforsturismen snabbare än turismen i grannländernas huvudstäder. I Köpenhamn ökade antalet övernattningar med 2 %, i Oslo med 3 % och i Tallinn med 3 %. I Stockholm var tillväxten enligt en preliminär prognos ca 3 %. För att trygga en fortsatt tillväxt måste man nu satsa på att öka inkvarteringskapaciteten och på turisttjänster.

För att trygga en hållbar tillväxt är det viktigt att turismen stärker hela stadens livskraft. Vi måste säkerställa att Helsingfors inkvarteringskapacitet fortsätter att öka, att vi utvecklar turisttjänsterna och att de allt bättre svarar på resenärers behov även digitalt. Turismen har i stor grad övergått till den digitala eran, vilket ställer nya krav på resmål”, fortsätter Aalto.

Helsingfors vill skilja sig från mängden genom att utveckla digitala turisttjänster. I somras lanserades webbplatsen MyHelsinki.fi, som baserar sig på lokala rekommendationer och nu betjänar på sex språk. Under Helsingfors kinesiska nyårsfest torsdagen den 15 februari lanserades miniappen Helsinki, som tar Helsingfors till en miljard kinesiska WeChat-användares telefoner. Apputvecklingen fortsätter i samarbete med kinesiska digitaltjänstjätten Tencent.

Helsingfors turismtillväxt på sund grund

Helsingforsturismens styrka är en mångsidig landsfördelning, där turisterna anländer från många olika marknadsområden. Därtill fördelar sig resorna jämnt mellan fritids- och arbetsresor. Andelen affärsresande står för 47 procent av alla övernattningar, eller nästan hälften. Affärsresenärerna lockas av bland annat internationella konferenser. I dagsläget är Helsingfors Nordens populäraste kongresstad och på 15:de plats i UIA:s globala statistik över kongresstäder.

En god nåbarhet främjar Helsingfors position internationellt. I fråga om Asien ger Finnairs lysande flygförbindelser Helsingfors ett försprång jämfört med övriga städer i Europa. Förra året steg Helsingfors till Europas och eventuellt hela världens livligaste passagerarhamn med 12,3 miljoner resenärer. I våras gästades Helsingfors av totalt 266 internationella kryssningsfartyg, som hämtade nästan en halv miljon kryssningsresenärer till staden.

 

Ytterligare information:

Laura Aalto
Helsinki Marketing, verkställande direktör
laura.aalto@hel.fi
040 507 96 60

Helsingfors Hamn i topp bland passagerarhamnarna i Europa
Helsingfors kammade hem kinesisk lottovinst – banbrytande samarbete för information om Helsingfors direkt i en miljard användares telefoner
Helsingfors steg på UIA:s statistik över kongresstäder till 15:e plats

www.myhelsinki.fi
http://materialbank.myhelsinki.fi/search/1

Helsinki Marketing ägs av Helsingfors stad och ansvarar för Helsingfors operativa stadsmarknadsföring och företagssamarbete. Bolaget har ett nära samarbete med Helsingforsbor, besökare, beslutsfattare och experter.

Prenumerera

Media

Media