Fjolåret alla tiders bästa år för turismen i Helsingfors

Antalet övernattningar ökade ifjol i Helsingfors till det nya rekordet, nästan 3,5 miljoner övernattningar. Alla tiders bästa siffror uppmättes i juli, då övernattningarna ökade med 18 procent och i december, då antalet registrerade övernattningar var 21 procent mer än ett år tidigare. 


(c) Jussi Hellsten/Visit Helsinki

Ökningen under hela 2015 var i Helsingfors 5 procent, medan antalet övernattningar i hela landet stannade på fjolårets nivå (-0,2 %). Det blev en ökning, trots att antalet övernattningar från det hittills största utländska marknadsområdet Ryssland minskade med 38 procent till följd av den svaga rubeln. Tillväxten kom i fjol från hemlandet (+4 %) och från de flesta utländska marknadsområdena, bl.a. Tyskland (+12 %), Sverige (+11 %), Storbritannien (+8 %), Japan (+17 %) och Kina (+44 %).

Helsingfors har systematiskt ansökt om stora evenemang, och nu börjar arbetet ge resultat.

– Evenemangen hade stor betydelse för den ökande turismen ifjol, varav den viktigaste var gymnastikens storevenemang Gymnaestrada, som i juli hämtade 21 000 deltagare från olika håll i världen till Helsingfors.  Även Junior-VM i ishockey som inleddes i december och de fördelaktiga biljettpriserna lockade resenärer från de stora ishockeyländerna. I oktober firades Japan Week vilket ledde till en ökning av antalet japanska övernattningar, säger Tuulikki Becker, vd för Visit Helsinki.

Den kinesiska turismen i huvudstadsregionen utvecklades ifjol mycket positivt, och de turistintäkter som kineserna genererade översteg för första gången de turistintäkter som ryssarna gav. Tyskland steg till det största utländska marknadsområdet och gick förbi Ryssland. Därefter kom Storbritannien, Sverige, Japan, USA och Kina. De japanska övernattningarna ökade med 17 procent och Japan gick förbi USA och var femte största utgångsland.

Ifjol stannade turisterna i Helsingfors i cirka 1,7 dygn. Utnyttjandegraden i hotellen ökade till nästan 70 procent (2014: 68 %).

Nya rekord gjordes också inom båt- och flygtrafiken. På Helsingfors-Vanda flygstation ökade passagerarmängden till 16,4 miljoner (+3 %), antalet båtpassagerare i Helsingfors hamnar var 11,2 miljoner (+2,5 %) och antalet internationella kryssningsgäster var 437 000 (+4 %).

Det nya turismåret får fart av ökad inkvarteringskapacitet och nya sevärdheter.

– Utsikterna för turismen i huvudstadsregionen ser ljusa ut, eftersom inkvarteringskapaciteten i området nu efter en lång tid ökar med cirka 1 000 rum. Vi räknar med att detta märks i en positiv utveckling av antalet övernattningar och gör det lättare att ansöka om internationella storevenemang, säger Becker vid Visit Helsinki.

Detta år medför också många nya sevärdheter, såsom bastun Löyly på Ärtholmen, havsbadet Allas intill Salutorget som förenar badtraditioner och modern stadskultur samt Skanslandet, som öppnas för besökare. Dessutom öppnar Helsingfors stadsmuseum i maj ett nytt museum i hörnet av Senatstorget i Torgkvarteren.

Mer information: Tuulikki Becker, verkställande direktör, Visit Helsinki, tuulikki.becker@hel.fi, tfn 09 310 36391, www.visithelsinki.fi

Visit Helsinki är ett marknadsföringsnamn som används av Helsinki Marketing Ltd. Helsinki Marketing Ltd är ett marknadsföringsbolag som ägs av Helsingfors stad.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Antalet övernattningar ökade ifjol i Helsingfors till det nya rekordet, nästan 3,5 miljoner övernattningar. Alla tiders bästa siffror uppmättes i juli, då övernattningarna ökade med 18 procent och i december, då antalet registrerade övernattningar var 21 procent mer än ett år tidigare.
Twittra det här

Citat

Evenemangen hade stor betydelse för den ökande turismen ifjol, varav den viktigaste var gymnastikens storevenemang Gymnaestrada, som i juli hämtade 21 000 deltagare från olika håll i världen till Helsingfors. Även Junior-VM i ishockey som inleddes i december och de fördelaktiga biljettpriserna lockade resenärer från de stora ishockeyländerna. I oktober firades Japan Week vilket ledde till en ökning av antalet japanska övernattningar.
Tuulikki Becker, vd för Visit Helsinki
Utsikterna för turismen i huvudstadsregionen ser ljusa ut, eftersom inkvarteringskapaciteten i området nu efter en lång tid ökar med cirka 1 000 rum. Vi räknar med att detta märks i en positiv utveckling av antalet övernattningar och gör det lättare att ansöka om internationella storevenemang.
Tuulikki Becker, vd för Visit Helsinki