Juli alla tiders livligaste turistmånad i Helsingfors tack vare Gymnaestrada

Under juli övernattade ett rekordantal turister i Helsingfors och antalet övernattningar bland utlänningar ökade med 25 procent. Också bland inhemska resenärer ökade övernattningarna med 10 procent. Ökningen beror främst på storevenemanget Gymnaestrada.  

Utifrån den statistik som Statistikcentralen offentliggjorde förra veckan ökade övernattningarna inom inkvarteringsrörelsen i Helsingfors i juli med 18 procent jämfört med samma tidsperiod ett år tidigare. Den utmärkta ökningen kom både från utlandet (+25 %) och hemlandet (+10 %). Juli 2015 vara alla tiders bästa månad mätt med antalet övernattningar (sammanlagt cirka 438 000 övernattningar). Dessutom övernattade 14 000 av deltagarna i Gymnaestrada i skolor i huvudstadsregionen.

– Det rekordartade antalet övernattningar i juli bevisar vilken betydelse storevenemang har för turistnäringen. Helsingfors kommer också i fortsättningen att kraftigt satsa på att söka storevenemang, säger Tuulikki Becker, verkställande direktör för Visit Helsinki.

Gymnaestradas inverkan märks också tydligt på från vilka länder turisterna kommer och hur länge de dröjde här. Den största tillväxten i juli kom från de länder som aktivt deltar i Gymnaestrada dvs. från Tyskland, Schweiz och Norge. De flesta deltagarna i evenemanget stannade i Helsingfors i cirka en vecka. Utlänningarnas genomsnittliga vistelse förlängdes också i juli till 2,09 dygn (07-2014: 1,92 dygn). 

Också Helsinki Cup och de stora internationella kryssningsfartygens besök livade upp juli. Man räknar med att internationella kryssningssäsongen blir lika livlig som i fjol.

Övernattningarna i inkvarteringsrörelsen i hela Finland ökade i juli med 0,7 procent jämfört med ett år tidigare. De inhemska övernattningarna minskade i hela landet med cirka en procent och de utländska ökade med 6,5 procent.

Inhemsk turism och de stora marknaderna kompenserar det ryska bortfallet

De inhemska resenärernas övernattningar i Helsingfors har ökat under nästan hela början av året.

– Attraktiva evenemang och det mest internationella och bredaste utbudet lockar allt fler inhemska turister till huvudstaden, säger Becker.

Under de senaste åren har bortfallet från det största marknadsområdet Ryssland kompenserats utöver av inhemsk turism också av de andra stora marknaderna såsom Tyskland, Storbritannien, Sverige, Japan och Kina. Antalet ryska övernattningar har i år minskat med 42 procent jämför med föregående år.

– Trots den betydande minskningen av antalet ryska turister räknar man med att antalet övernattningar i Helsingfors ökar något i år. Helsingfors starka sida är att vi har många viktiga marknadsområden, som vi också satsar på, säger Becker.

Intervjuförfrågningar till Tuulikki Becker:
Laura Saksala, kommunikations- och medieansvarig, Visit Helsinki, laura.saksala@hel.fi, tfn 040 351 6576.
www.visithelsinki.fi

Visit Helsinki är ett marknadsföringsnamn som används av Helsinki Marketing Ltd. Helsinki Marketing Ltd är ett marknadsföringsbolag som ägs av Helsingfors stad.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Under juli övernattade ett rekordantal turister i Helsingfors och antalet övernattningar bland utlänningar ökade med 25 procent. Också bland inhemska resenärer ökade övernattningarna med 10 procent. Ökningen beror främst på storevenemanget Gymnaestrada.
Twittra det här

Citat

Det rekordartade antalet övernattningar i juli bevisar vilken betydelse storevenemang har för turistnäringen. Helsingfors kommer också i fortsättningen att kraftigt satsa på att söka storevenemang.
Tuulikki Becker, verkställande direktör för Visit Helsinki
Trots den betydande minskningen av antalet ryska turister räknar man med att antalet övernattningar i Helsingfors ökar något i år. Helsingfors starka sida är att vi har många viktiga marknadsområden, som vi också satsar på.
Tuulikki Becker, verkställande direktör för Visit Helsinki