Lux Helsinki visar ljusverk för första gången också under en morgon


Foto: Lauri Rotko

Den Helsinki Travel Award-belönade festivalen lyser upp Helsingfors 6.–10.1.2018.

Stiftelsen för Helsingfors Turism belönade igår Lux Helsinki med priset Helsinki Travel Award, som årligen beviljas aktörer och gärningar som verkat positivt för utvecklingen av Helsingfors turism, anseende och kundtillfredsställelse. I sina motiveringar prisade stiftelsen festivalen för dess uppfinningsrika konstnärliga genomförande: ”Ljusfestivalen Lux som i januari sprider sig på Helsingfors gator, torg och i offentliga rum är med över en halv miljon besökare och sitt uppfinningsrika konstnärliga genomförande en svindlande ljusspridare under den mörka tiden, och ger liv åt den vintriga staden. Festivalen glädjer och bjuder på upplevelser i stor utsträckning för både huvudstadsregionens invånare samt inhemska och utländska resenärer.

Priset Helsinki Travel Award betyder mycket för tioåriga Lux Helsinki. Vår strävan är att för varje år göra Lux Helsinki till en bättre festival för både stadsbor och besökare. Vi har fått många önskemål om att förlänga festivalen. Därför använder vi denna penningsumma till att öppna en del av rutten även en morgon till stadsbornas glädje”, säger Saila Machere, enhetschef för Helsingfors stadsmarknadsföring.

Lux Helsinki väcker liv i stadsrummet genom ljusverken

Förhållandet mellan byggd miljö och ljus har alltid varit festivalens kärna, och i nästa års program kristalliseras det i Janne Aholas verk Ajan rooli (Tidens roll). Utgångspunkten för verket är Arkitekturmuseets byggnad, dess över 100-åriga historia och funktionen som ändrats med tiden. För verkets musik och ljudplanering ansvarar Aki Päivärinne.

Ahola utnyttjar i sitt verk färsk video mapping-teknik, som lämpar sig särskilt bra för arkitekturtemat. Projection mapping eller video mapping är en lek mellan ljus och arkitektur: det är ett slags visuell föreställning,  där en egen personlighet skapas för det mål som förvandlas till projiceringsyta. Ajan rooli beskriver hur kreativitetens gnista färdas och strävar även till att söndra perspektivets fysiska gränser.

Lux Helsinki äger rum 6.–10.1.2018 och ordnas nu för tionde gången. Traditionen av ljusevenemang och därtill hörande kompetens lever starkt i Helsingfors. Under de senaste åren har populariteten hos evenemang som fokuserar på ljus ökat betydligt. Ljuset som uttrycksform tilltalar alla och är tidlöst: det är en stark, primitiv kraft, som även hör hemma bland modern toppteknik och start up-kultur.

Lux Helsinki har etablerat sin ställning som en av de mest efterlängtade vintertraditionerna bland stadsborna, och sammanför människor i alla åldrar för att njuta av konst oavsett vädret. Den är en överraskande, upplevelserik och fungerande festival, som till utseende och storlek passar Helsingfors. I framtiden är vårt mål att ytterligare förbättra festivalen i synnerhet genom samarbete med utmärkta inhemska och utländska konstnärer”, säger Machere.

Lux Helsinki 6.–10.1.2018

Det är fritt inträde till evenemanget

***

Helsingfors stad ordnar ljusfestivalen Lux Helsinki. Från stadens sida koordinerar producenten Emma Lumme evenemanget och för ljusfestivalens produktion ansvarar Sun Effects Oy. För festivalens konstnärliga planering ansvarar Ilkka Paloniemi och Matti Jykylä.

***

Mediekontakter:

Annina Pikkumäki
Mellakka Helsinki
+358 40 575 5776
annina@mellakkahelsinki.fi

Material:

http://materialbank.myhelsinki.fi

Sociala medier:

Facebook
Twitter
Instagram

#luxhelsinki

Prenumerera

Media

Media