Inga fler släckrundor- Clas Ohlson i Insjön väljer Helvars optimala lösning för ljusstyrning

Det satsas på energibesparing och medarbetare på Clas Ohlsons nya huvudkontor. I linje med detta har man valt att anlita Helvar som leverantör av ett optimalt ljusstyrningssystem av den nya kontorsbyggnaden. Genom funktioner som dagsljusreglering, behovsanpassning och närvarodetektering förväntar man sig spara upp till 70 procent av en i dagsläget normal energiförbrukning.

– Helvars ljusstyrningssystem motsvarade de krav som Clas Ohlsson hade för en installation av ett energibesparingssystem i den här omfattningen, säger Roland Isebrink fastighetstekniker på Clas Ohlson.

Gamla ovanor som tända tomma kontorsutrymmen och kopieringsrum bryts nu automatisk och de som är kvar sist slipper gå på långa släckrundor. I värsta fall kan det hända att rum står tända dygnet runt, en trist miljöbov som garanterat aldrig sker med det nya systemet. Det nya huvudkontoret är 2500 km stort och 150 personer vistas dagligen i lokalerna. Clas Ohlson har en strävan att vara en god arbetsgivare och samhällsmedborgare. Personalen är företagets viktigaste resurs och man försöker på alla möjliga sätt se till att alla som arbetar på företaget har en god arbetsmiljö.

– Vid projektering av den nya kontorsbyggnaden föll det sig naturligt att välja det senaste av tekniska lösningar speciellt som de medför besparingar av energi och bidrar till en god arbetsmiljö, betonar Roland Isebrink.

Ljusstyrningen sker med hjälp av Helvars produkt DigiDim Router 910 Energioptimeringen är följden av olika metoder för ljusreglering som kombineras beroende av behovet i respektive utrymme i byggnaden. I allmänna utrymmen som trapphus, korridorer, konferensrum och serviceutrymmen av olika slag är belysningen ansluten till larmsystemet som släcker vid arbetsdagens slut. Det är det effektivaste sättet för att undvika onödig belysning i de rum som nyttjas av samtliga medarbetare. Allmän belysning släcks efter viss tid när larmet kopplats på.

Med dagsljusreglering sänks den elektriska belysning då det naturliga dagsljuset faller in i lokalerna.

– I serviceutrymmen, som exempelvis kopieringsrum där man normalt inte vistas hela tiden har vi närvarodetektering. Det innebär att belysningen sänks till endast 20 procent av full effekt när rummet är tomt och ökas till 100 procent när en person kommer in i rummet, beskriver Rolf Isebrink vidare.

Efter installationen sköter systemet sig självt. Routern kräver en initierande programmering men för finjusteringar finns ett antal användarvänliga manöverpaneler. Utökad service och justeringar kan ske på distans då Helvar när som helst kan få access till systemet via Internet. Det krävs ingen PC-anslutning till systemet vid normal drift utan endast vid driftsättning, förändring eller övervakning av systemet.

Behöver inte dra om kablar. Då routern kommunicerar individuellt med varje armatur behövs inga omdragningar av kablar vid en senare omdisponering av ytor eller ombyggnad då detta sker via en visualiseringsfunktion som ingår i mjukvaran.

– Det här är ett verkligt bevis för hur ett belysningssystem som innebär stora besparingar kostnadsmässigt och miljömässigt alltid även innebär förbättringar i arbetsmiljön, kommenterar Lars Wilsson, VD på Helvar.

Media

Media