Birka Energi blir Fortum

Birka Energi blir Fortum Fortum blir namnet på ett av nordens största energiföretag, där tidigare Birka Energi ingår. Varumärket HemEl som riktar sig till privatkonsumenter i Sverige, kommer dock tills vidare att finnas kvar. Företaget kommer att verka under ett och samma namn i de länder Fortum finns representerat. - Genom att använda ett och samma namn i Norden visar vi att vi är ett sammanhållet nordiskt företag. Under namnet Fortum har vi resurser att erbjuda våra pan-nordiska kunder ett starkt tjänsteutbud såväl nationellt som nordiskt vilket gynnar både företag och privatkunder, säger Carola Teir-Lehtinen, kommunikationsdirektör på Fortum. XXX För mer information kontakta: Carola Teir-Lehtinen, kommunikationsdirektör på Fortum. Tel; +358 504524118 e-post; Carola.Teir-Lehtinen@fortum.com Om Fortum Fortum är ett av Nordens ledande energiföretag. Verksamheten omfattar alla delar av energikedjan; kraft och värme, olja och gas samt energirelaterad konsultverksamhet, drift och underhåll. Fortums kunder är internationella energibolag, industriföretag, oljebolag och privata energikunder. Fortums aktie är noterad på Helsingforsbörsen. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/02/20020902BIT00800/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/02/20020902BIT00800/wkr0002.pdf

Dokument & länkar