Hemfosa Fastigheter AB (publ) meddelar att Hemfosa utnyttjar möjligheten till inlösen av den utestående seniora icke säkerställda obligationen med ISIN SE0009664337

Hemfosa Fastigheter AB (publ) (”Bolaget” eller "Hemfosa") meddelar idag att Hemfosa utnyttjar möjligheten till ett inlösenförfarande av den utestående seniora icke säkerställda obligationen med ISIN SE0009664337 (”Obligationen”). För närvarande är Obligationen noterad på Nasdaq Stockholms Corporate Bond List. Bolaget har idag meddelat innehavarna av Obligationen (”Obligationsinnehavarna”), via agenten Nordic Trustee & Agency AB (publ), att Obligationen i sin helhet kommer lösas in den 17 juli 2020 (”Inlösenförfarandet”). Inlösenförfarandet sker i enlighet med klausul 10.3 i Obligationsvillkoren och är villkorat av att Marknadslånet (såsom definierat nedan) emitteras.

Inlösenförfarandet finansieras genom ett nytt lån utfärdat av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) ("SBB") (”Marknadslånet”). Obligationsinnehavarna erbjuds att delta i emissionen av Marknadslånet.

Bolaget och SBB har engagerat Nordea Bank Abp, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och Swedbank AB (publ) som joint bookrunners för emissionen av Marknadslånet.

Ytterligare information om processen för Inlösenförfarandet framgår av Bolagets meddelande om Inlösenförfarandet daterade den 26 juni 2020 (”Meddelande om Inlösen”). Meddelande om Inlösen har skickats till Obligationsinnehavarna och finns tillgängligt på Bolagets hemsida (https://hemfosa.se/obligationer/).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se

Om oss

Hemfosa är ett svenskt fastighetsbolag inriktat på samhällsfastigheter i Norden med stat och kommun som största hyresgäster. Detta ger stabila intäktsflöden och god direktavkastning. Samtidigt skapar Hemfosa värde genom att aktivt delta i transaktionsmarknaden. Bolagets stamaktie är noterad sedan mars 2014 och preferensaktien sedan december 2014, båda på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.hemfosa.se.

Prenumerera

Dokument & länkar