Hemfosa Fastigheter AB (publ) offentliggör nytt datum för inlösenförfarandet av den utestående seniora icke säkerställda obligationen med ISIN SE0009664337

Hemfosa Fastigheter AB (publ) (”Bolaget” eller "Hemfosa") har tidigare offentliggjort, via ett pressmeddelande den 26 juni 2020, att Bolaget utövar sin rätt till Inlösenförfarande av den utestående seniora icke säkerställda obligationen med ISIN SE0009664337 (”Obligationen”). Bolaget offentliggör idag att Inlösenförfarandet på grund av tekniska begränsningar kommer genomföras den 22 juli 2020, istället för den 17 juli 2020.

Ytterligare information om processen för Inlösenförfarandet framgår av Bolagets meddelande om Inlösenförfarandet daterade den 26 juni 2020 (”Meddelande om Inlösen”). Meddelande om Inlösen har skickats till obligationsinnehavarna och finns tillgängligt på Bolagets hemsida (https://hemfosa.se/obligationer/).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, ilija@sbbnorden.se.

Om oss

Hemfosa är ett svenskt fastighetsbolag inriktat på samhällsfastigheter i Norden med stat och kommun som största hyresgäster. Detta ger stabila intäktsflöden och god direktavkastning. Samtidigt skapar Hemfosa värde genom att aktivt delta i transaktionsmarknaden. Bolagets stamaktie är noterad sedan mars 2014 och preferensaktien sedan december 2014, båda på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.hemfosa.se.

Prenumerera