Hemfosa Fastigheter årsredovisning 2018

Hemfosa Fastigheters årsredovisning 2018
Årsredovisningen för 2018 finns nu tillgänglig på Hemfosas webbplats, www.hemfosa.se.

Hemfosa Fastigheters’ Annual Report 2018 

The annual report for 2018 Swedish version, is now available at Hemfosa´s website, www.hemfosa.se. An English version will be published shortly.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Peter Anderson CFO, peter.anderson@hemfosa.se, tel 070-690 65 75

Om oss

Hemfosa är ett svenskt fastighetsbolag inriktat på samhällsfastigheter i Norden med stat och kommun som största hyresgäster. Detta ger stabila intäktsflöden och god direktavkastning. Samtidigt skapar Hemfosa värde genom att aktivt delta i transaktionsmarknaden. Bolagets stamaktie är noterad sedan mars 2014 och preferensaktien sedan december 2014, båda på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.hemfosa.se.

Prenumerera